Cách tải tập tin từ Google Drive bằng Wget

Tác giả NetworkEngineer, Tháng mười 20, 2021, 09:07:10 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cách tải tập tin từ Google Drive bằng Wget


Từ trước đến nay chúng ta thường hay tải các tập tin từ Google Drive về máy tính nhưng các bạn cũng thắc mắc rằng có thể tải xuống bằng Wget trong cửa sổ dòng lệnh Terminal không.

Tập tin có thể được tải xuống từ Google Drive bằng Wget. Trước đó, bạn cần biết rằng các tải tập có kích thước nhỏ và lớn trong google drive.

Các tải tập nhỏ hơn 100MB được coi là tải tập nhỏ trong khi tải tập lớn hơn 100MB được coi là tải tập lớn.

1. Chia sẻ tập tin trong Google Drive.

Trước khi tập tin được tải xuống thì tập tin cần được chia sẻ công khai.

  • Chọn một tải tập cần được tải xuống và nhấp chuột phải.
  • Nhấp vào Share. Một hộp thoại sẽ xuất hiện.
  • Nhấp vào Advance ở góc dưới cùng bên phải.
  • Nhấp vào Change... dưới người có quyền truy cập.
  • Đặt ở chế độ On - Public on the web.
  • Nhấp vào nút Save.
  • Sao chép liên kết được chia sẻ như: https://drive.google.com/file/d/1UibyVC_C2hoT_XEw15gPEwPW4yFyJFeOEA/view?usp=sharing
  • Nhìn vào phần FILEID ở liên kết ví dụ trên: 1UibyVC_C2hoT_XEw15gPEwPW4yFyJFeOEA

2. Tải tập tin nhỏ từ Google Drive bằng Wget.

Để tải tập nhỏ thì chúng ta sẽ chạy lệnh sau trên cửa sổ dòng lệnh Terminal.

# wget --no-check-certificate '[url="https://docs.google.com/uc?export=download&id="]https://docs.google.com/uc?export=download&id=[/url]FILEID' -O FILENAME

Trong lệnh trên, thay đổi FILEID bằng ID ở trên được trích xuất và đổi tên FILENAME theo mong muốn để sử dụng đơn giản cho riêng bạn.


3. Tải tập tin lớn từ Google Drive bằng Wget.

Đối với tải tập lớn, chúng ta hãy chạy lệnh sau với các thay đổi cần thiết trong FILEIDFILENAME.

# wget --load-cookies /tmp/cookies.txt "https://docs.google.com/uc?export=download&confirm=$(wget --quiet --save-cookies /tmp/cookies.txt --keep-session-cookies --no-check-certificate '[url="https://docs.google.com/uc?export=download&id="]https://docs.google.com/uc?export=download&id=[/url]FILEID' -O- | sed -rn 's/.*confirm=([0-9A-Za-z_]+).*/\1\n/p')&id=FILEID" -O FILENAME && rm -rf /tmp/cookies.txt

Trong lệnh trên, thay đổi FILEID bằng ID ở trên được trích xuất và đổi tên FILENAME theo mong muốn để sử dụng đơn giản cho riêng bạn.


Similar topics (5)