Cách giải nén tập tin lưu trữ nén trong Linux

Tác giả NetworkEngineer, Tháng một 09, 2022, 10:02:09 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cách giải nén tập tin lưu trữ nén trong Linux


Bài viết này sẽ liệt kê các phương pháp dòng lệnh để giải nén các định dạng tập tin lưu trữ nén khác nhau trong Linux. Các kho lưu trữ này có thể bao gồm một hoặc nhiều tập tin và thư mục, thường được nén để tiết kiệm dung lượng đĩa. Các định dạng tập tin lưu trữ cũng được sử dụng để chia nhỏ các tập tin khổng lồ có thể chạy thành GB. Chúng cũng giúp các thao tác với tập tin dễ dàng hơn nhiều vì bạn chỉ phải xử lý một tập tin hoặc một số lượng nhỏ tập tin được chia nhỏ thay vì xử lý nhiều tập tin phân tán.

Có nhiều thuật toán để đóng gói, lưu trữ và nén tập tin và bài viết này sẽ giải thích các phương pháp dòng lệnh để giải nén các tập tin lưu trữ được thực hiện bằng các thuật toán như vậy.

1. Phương pháp GUI (Ubuntu Stock với GNOME SHELL)

Ubuntu đi kèm với hỗ trợ giải nén cho các định dạng tập tin lưu trữ nén hạn chế, chủ yếu là tập tin zip, tập tin lưu trữ tar và tập tin 7z. Để bật hỗ trợ đầy đủ cho các định dạng lưu trữ chính khác, bạn phải cài đặt một vài ứng dụng bổ sung. Chạy lệnh dưới đây để làm như vậy:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt install zip unzip rar unrar p7zip-full
Bây giờ bạn có thể nhấp đúp hoặc nhấp chuột phải vào bất kỳ kho lưu trữ nén nào trong trình quản lý tập tin Nautilus để giải nén tập tin.


Trình quản lý lưu trữ trong trình quản lý tập tin Nautilus cũng bao gồm hỗ trợ trích xuất các tập tin được bảo vệ bằng mật khẩu, vì vậy bạn không cần bất kỳ ứng dụng bổ sung nào để giải nén các tập tin lưu trữ được mã hóa.

Trình quản lý tập tin trong các môi trường máy tính để bàn khác cũng có hỗ trợ giải nén tập tin lưu trữ thông qua hệ thống plugin. Bạn phải cài đặt một ứng dụng có tên "archive manager" hoặc "file-roller" để thêm hỗ trợ giải nén tập tin từ kho lưu trữ.

2. Cài đặt và giải nén tập tin 7z

7z là một trong những định dạng tập tin lưu trữ nén được sử dụng rộng rãi nhất. Nó có thể nén sâu các tập tin với tỷ lệ tốt hơn nhiều so với các định dạng lưu trữ phổ biến khác như zip và rar.

Để bật hỗ trợ lưu trữ 7z trên Ubuntu, hãy chạy lệnh dưới đây:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt install p7zip-full
Để giải nén kho lưu trữ 7z vào một thư mục mới có tên giống với tên kho lưu trữ, hãy chạy lệnh dưới đây:

Mã nguồn [Chọn]
$ 7z x archive.7z
Lệnh trên cũng có thể được sử dụng cho các kho lưu trữ 7z được bảo vệ bằng mật khẩu. Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu sau khi chạy lệnh trên.

3. Cài đặt và giải nén tập tin Zip

Lưu trữ zip là một định dạng tập tin khác được sử dụng rộng rãi nhất được sử dụng cho mục đích lưu trữ và nén. Đây là định dạng tập tin lưu trữ chính được hỗ trợ trên Windows và được vận chuyển theo mặc định trên tất cả các phiên bản chính của Windows.

Để bật hỗ trợ lưu trữ zip trên Ubuntu, hãy chạy lệnh dưới đây:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt install zip unzip
Để giải nén một kho lưu trữ zip sang một thư mục mới có tên giống với tên kho lưu trữ, hãy chạy lệnh bên dưới:

Mã nguồn [Chọn]
$ unzip archive.zip
Giống như lệnh 7z, lệnh giải nén cũng có thể được sử dụng để giải nén các tập tin được bảo vệ bằng mật khẩu. Người dùng sẽ được nhắc nhập mật khẩu sau khi chạy lệnh nêu trên.

4. Cài đặt và giải nén tập tin Rar

Định dạng tập tin Rar là định dạng nén và lưu trữ độc quyền. Hỗ trợ cho các tập tin rar trên Linux không mạnh mẽ như các định dạng tập tin lưu trữ khác nhưng đủ để thực hiện các tác vụ nén và giải nén đơn giản.

Để thêm hỗ trợ lưu trữ rar trên cài đặt Ubuntu của bạn, hãy chạy lệnh bên dưới:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt install rar unrar
Để giải nén một kho lưu trữ rar thông thường hoặc được bảo vệ bằng mật khẩu, hãy chạy lệnh dưới đây:

Mã nguồn [Chọn]
$ unrar x archive.rar
5. Cài đặt và giải nén tập tin Tar, Tar.gz, Tar.xz, Tar.bz2, Tgz, Gz

Định dạng tập tin lưu trữ Tar có sẵn theo mặc định trên hầu hết các hệ điều hành dựa trên Linux và Unix. Theo mặc định, các kho lưu trữ tar không được nén, bạn phải sử dụng các thuật toán nén bổ sung như gz, bz2, v.v. Để giải nén một tập tin tar, hãy chạy lệnh dưới đây:

Mã nguồn [Chọn]
$ tar xf archive.tar
Bạn có thể thay thế "archive.tar" trong lệnh trên bằng tên tập tin lưu trữ và phần mở rộng tập tin chính xác. Các kho lưu trữ Tar không có hỗ trợ mã hóa tích hợp, vì vậy bạn không thể sử dụng bảo vệ bằng mật khẩu.

Đây là các tiện ích dòng lệnh khác nhau để giải nén các định dạng tập tin lưu trữ. Định dạng tập tin tar được sử dụng rộng rãi để phân phối phần mềm và tập tin lớn trên Linux, mặc dù bản chất nó không hỗ trợ bảo vệ bằng mật khẩu. Các định dạng tập tin khác, như zip, rar và 7z, hỗ trợ bảo vệ bằng mật khẩu, nhưng chúng dễ bẻ khóa hơn các phương pháp mã hóa khác như GPG (GNU Privacy Guard).

Similar topics (5)