Cách cài đặt PlayOnLinux trên Ubuntu 20.04

Tác giả NetworkEngineer, Tháng một 14, 2022, 10:45:51 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cách cài đặt PlayOnLinux trên Ubuntu 20.04


PlayOnLinux là một tiện ích phần mềm định hướng giao diện người dùng đồ họa cho phép mình thực thi ứng dụng windows trên Linux. PlayOnLinux dựa trên Wine, một ứng dụng nổi tiếng cho phép chúng ta thực thi và sử dụng các ứng dụng Windows trên Linux. Wine không có bất kỳ giao diện người dùng nào. Do đó, hơi phức tạp để thực hiện các cấu hình và chạy các ứng dụng Windows bằng Wine. PlayOnLinux khắc phục sự phức tạp của Wine bằng cách cung cấp giao diện người dùng đồ họa và bạn có thể dễ dàng cài đặt ứng dụng windows trên Linux.

PlayOnLinux có sẵn cho Ubuntu 20.04 từ Trung tâm phần mềm Ubuntu và kho lưu trữ tiêu chuẩn. Bài đăng này sẽ cài đặt PlayOnLinux trên Ubuntu 20.04 từ Trung tâm phần mềm Ubuntu và kho lưu trữ tiêu chuẩn.

1. Cài đặt PlayOnLinux trên Ubuntu 20.04 từ Trung tâm phần mềm Ubuntu

Để cài đặt PlayOnLinux từ Trung tâm Phần mềm Ubuntu, hãy mở Trung tâm Phần mềm Ubuntu từ Menu Ứng dụng.


Tìm kiếm PlayOnLinux.


Bây giờ, hãy nhấp vào ứng dụng PlayOnLinux. Để cài đặt PlayOnLinux trên Ubuntu 20.04, hãy nhấp vào 'Install'.


Hệ thống yêu cầu xác thực trước khi bắt đầu cài đặt. Nhập mật khẩu và nhấp vào 'Authenticate'.2. Cài đặt PlayOnLinux trên Ubuntu 20.04 từ kho lưu trữ tiêu chuẩn

Vì PlayOnLinux là một ứng dụng phổ biến, miễn phí và mã nguồn mở, nó được bao gồm trong kho lưu trữ tiêu chuẩn Ubuntu 20.04.

Trước khi cài đặt PlayOnLinux từ kho lưu trữ tiêu chuẩn, hãy cập nhật kho lưu trữ của hệ thống bằng lệnh sau:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt update

Tiếp theo, cài đặt PlayOnLinux bằng lệnh:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt install playonlinux

Nhấn 'y' để tiếp tục cài đặt PlayOnLinux.


Khi PlayOnLinux được cài đặt thành công, hãy xác minh cài đặt và kiểm tra phiên bản đã cài đặt bằng lệnh sau:

Mã nguồn [Chọn]
$ playonlinux --version

Kết quả cho thấy PlayOnLinux 4.3.4 được cài đặt trên Ubuntu 20.04 của tôi.

3. Khởi chạy và sử dụng PlayOnLinux

Bây giờ hãy khởi chạy và sử dụng PlayOnLinux. Mở Menu ứng dụng và tìm kiếm PlayOnLinux.


Màn hình bảng điều khiển PlayOnLinux sẽ xuất hiện. Nhấp vào 'Install' để cài đặt bất kỳ ứng dụng Windows nào bằng PlayOnLinux.


Chọn một danh mục có liên quan như trò chơi.


Chọn bất kỳ trò chơi nào và nhấp vào 'Install' để cài đặt nó.

PlayOnLinux là một tiện ích phần mềm phổ biến và hữu ích cho phép chúng ta chạy các ứng dụng dựa trên Windows trên Linux. Nó sử dụng Wine làm chương trình phụ trợ. PlayOnLinux có thể được cài đặt trên Ubuntu 20.04 từ Trung tâm phần mềm Ubuntu và kho lưu trữ tiêu chuẩn.

Similar topics (5)