Cách cài đặt Googler trên Ubuntu 20.04 và Linux Mint 20

Tác giả NetworkEngineer, Tháng một 09, 2022, 09:49:52 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cách cài đặt Googler trên Ubuntu 20.04 và Linux Mint 20


Google Googler là một công cụ mạnh mẽ và phổ biến để sử dụng Google và Google tìm kiếm từ dòng lệnh. Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng Googler là một Công cụ Tìm kiếm của Google hoạt động từ dòng lệnh. Khi bạn tìm kiếm bằng Googler, nó sẽ hiển thị đầy đủ thông tin cho mỗi kết quả, tức là URL, tiêu đề và tóm tắt. Bạn cũng có thể mở kết quả trong trình duyệt bằng cách chọn URL.

Vì Googler là một công cụ phổ biến, do đó nó là một phần của nhiều kho lưu trữ cơ sở của các bản phân phối Linux. Hơn nữa, mình cũng có thể cài đặt Googler thông qua snap.

1. Cài đặt Googler trên Ubuntu 20.04 và Linux Mint 20 từ kho lưu trữ tiêu chuẩn

Trước khi cài đặt Googler, hãy cập nhật bộ đệm apt bằng lệnh:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt update

Bây giờ, hãy cài đặt Googler bằng lệnh:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt install googler

Sau khi cài đặt Google Googler, hãy xác minh cài đặt bằng lệnh:

Mã nguồn [Chọn]
$ googler --version

Kết quả cho thấy rằng Googler 4.0 đã được cài đặt trên Ubuntu 20.04 của chúng ta.

2. Cài đặt Googler trên Ubuntu 20.04 và Linux Mint 20 thông qua snap

Snap là một trình quản lý ứng dụng được cài đặt sẵn trên Ubuntu 20.04. Tuy nhiên, snap bị tắt trên Linux Mint 20 theo mặc định và chúng ta cần bật nó theo cách thủ công.

Để kích hoạt và cài đặt snap-on Linux Mint, hãy xóa tập tin nosnap.pref bằng lệnh sau:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo rm /etc/apt/preferences.d/nosnap.pref
Bây giờ, hãy cập nhật kho lưu trữ của hệ thống:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt update
Tiếp theo, viết lệnh dưới đây để cài đặt snap trên Linux Mint 20:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt install snapd
Nhập lệnh được cung cấp bên dưới để cài đặt Googler qua snap:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo snap install googler

Khi Googler được cài đặt qua snap, hãy xác minh cài đặt và kiểm tra phiên bản đã cài đặt bằng lệnh:

Mã nguồn [Chọn]
$ snap info googler


3. Sử dụng Googler từ dòng lệnh

Hãy tìm kiếm từ khóa vietnetwork bằng Googler:


Chúng ta có thể nhấp vào URL để xem kết quả trong trình duyệt.

Googler cho phép chúng ta thực hiện các tìm kiếm trên Google từ dòng lệnh. Googler có thể được cài đặt trên Ubuntu 20.04 và Linux Mint 20 từ các kho tiêu chuẩn và snap.

Similar topics (5)