“Unexpected Error 0×8ffe2740 Occurred” Error Message When You Try to Start a Web

Tác giả Admin, Tháng ba 14, 2011, 02:56:42 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Mã nguồn [Chọn]
"Unexpected Error 0x8ffe2740 Occurred" Error Message When You Try to Start a Web Site
Khi bạn sử dụng Internet Information Services Manager (IIS Manager) để khởi động một website và website đó không thể khởi động lên lúc đó bạn sẽ gặp lỗi này:

Mã nguồn [Chọn]
Unexpected error 0x8ffe2740 occurred
1. Nguyên nhân.

Lỗi này sẽ xảy ra nếu port chạy website đó bị xung đột. Mặc định IIS sử dụng port 80 cho ứng dụng web HTTP. Nếu một ứng dụng khác sử dụng port và cùng trên một địa chỉ IP trong máy chủ này thì sẽ xảy ra lỗi này.

2. Giải pháp.

  • Trong IIS Manager, thay đổi port bindings cho website bị lỗi đó đến một port khác.
  • Tắt ứng dụng nào đó đang sử dụng port 80 và lúc đó thử khởi động lại website đó trong IIS Manager.