Cài đặt UrlScan Security Tool

Tác giả Admin, Tháng ba 14, 2011, 03:16:06 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cài đặt UrlScan Security Tool


Thiết lập URLScan để bảo mật những ứng dụng web asp.net.
Thiết lập URLScan bật những ASP.NET file name extensions chuẩn mà người dùng thường yêu cầu.

Mở tập tin Urlscan.ini trong thư mục \windows\System32\Inetsrv\Urlscan\

1. Cho phép.

Trong AllowExtensions thêm những extensions chuẩn theo sau

Mã nguồn [Chọn]
* .ashx
* .aspx


2. Từ chối.

Trong DenyExtensions thêm những extensions chuẩn theo sau

Mã nguồn [Chọn]
* .asax
* .ascx
* .config
* .cs
* .csproj
* .dll
* .licx
* .pdb
* .resx
* .resources
* .vb
* .vbproj
* .vsdisco
* .webinfo
* .xsd
* .xsx


Đây là một sự bảo mật tối ưu nhất. Bạn có thể cân nhắc để thiết lập theo ý bạn đảm bảo ứng dụng web chạy được và bảo mật cho máy chủ.

Similar topics (1)