Backup Openvz trong HyperVM

Tác giả Admin, Tháng ba 14, 2011, 02:30:47 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Backup Openvz trong HyperVM


1. Tải phần mềm xuống

Mã nguồn [Chọn]
#wget [url=http://www.proxmox.com/cms_proxmox/cms/upload/vzdump/vzdump-1.1-2.noarch.rpm]http://www.proxmox.com/cms_proxmox/cms/upload/vzdump/vzdump-1.1-2.noarch.rpm[/url]
2. Cài đặt


Trong quá trình cài đặt vzdump thì yêu cầu có cstream.

2.1. Cài đặt cstream

Mã nguồn [Chọn]
#wget [url=http://ftp://fr.rpmfind.net/linux/dag/redhat/el4/en/i386/dag/RPMS/cstream-2.7.4-3.el4.rf.i386.rpm]ftp://fr.rpmfind.net/linux/dag/redhat/el4/en/i386/dag/RPMS/cstream-2.7.4-3.el4.rf.i386.rpm[/url]

#rpm -ivh cstream-2.7.4-3.el4.rf.i386.rpm

2.2. Cài đặt MTA

Mã nguồn [Chọn]
#yum install MTA

#rpm -ivh vzdump-1.1-2.noarch.rpm

Như vậy là chúng ta đã cài đặt xong các yêu cầu cần thiết cho việc sao lưu OpenVZ trong HyperVM.

3. Sử dụng

Mã nguồn [Chọn]
usage: /usr/bin/vzdump OPTIONS [--all | VPSID]

–compress              compress dump file (gzip)
–dumpdir DIR          store resulting files in DIR
–xdelta                create differential backup using xdelta
–mailto EMAIL          send notification mail to EMAIL
–stop                  stop/start VPS if running
–suspend              suspend/resume VPS when running
–snapshot              use LVM snapshot when running
–restore FILENAME      restore FILENAME

3.1. Tạo backup

Mã nguồn [Chọn]
#vzdump –compress –dumpdir /backup –stop –all
Dừng và sao lưu tất cả các VPS, rồi nén đặt trong thư mục /backup. Nếu muốn sao lưu VPS nào mong muốn thì thay thế –all bằng VPSID.

Mã nguồn [Chọn]
#vzdump –compress –dumpdir /backup –stop –102
Còn nếu không muốn VPS bị dừng lâu quá thì sử dụng lệnh sau.

Mã nguồn [Chọn]
#vzdump –compress –dumpdir /backup –suspend –all
Lệnh này nên được khuyến cáo dùng. Chỉ suspend VM trong vài giây. Lúc đó VM được sao chép đến một thư mục tạm thời thông qua RSYNC và sau đó sẽ được khởi động lên lại liền. Lúc này bản sao lưu sẽ được tạo ra từ bản sao chép trong thư mục tạm đó.

3.2. Restore VM

Mã nguồn [Chọn]
#vzdump –restore /backup/vzdump-102.tgz 250

#zctl start 250

Nếu các bạn có ý kiến gì hay thì hãy nhớ chia sẻ qua bình luận bên dưới.

Similar topics (5)

2127

Tác giả server360


Trả lời: 0
Lượt xem: 2739

2128

Trả lời: 0
Lượt xem: 2348

52407

Trả lời: 0
Lượt xem: 1330