Cách khắc phục lỗi Cyberpanel sau khi khởi động lại trên OpenVZ VPS

Tác giả NetworkEngineer, Tháng một 11, 2020, 04:45:46 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cách khắc phục lỗi Cyberpanel sau khi khởi động lại trên OpenVZ VPS


Đây là một giải pháp đã được chứng minh về việc sửa lỗi Cyberpanel không hoạt động sau khi khởi động lại máy chủ. Lỗi này xảy ra phổ biến trên mọi VPS OpenVZ 6 hoặc OpenVZ 7.

Triệu chứng: VPS trở nên không thể truy cập. Trang web không thể truy cập. Không thể đăng nhập vào máy chủ thông qua kết nối SSH. Trạng thái VPS trong SolusVM là Online nhưng bạn không thể truy cập. Bạn chỉ có thể có quyền truy cập thông qua Bảng điều khiển nối tiếp tích hợp "Serial Console" (trong SolusVM). Mạng không hoạt động. Ping đến máy chủ trả về RTO.


Mục tiêu: Để khắc phục sự cố Cyberpanel không hoạt động sau sự kiện khởi động lại VPS.

Yêu cầu:

  • Một máy chủ Cyberpanel.
  • Truy cập vào SolusVM hoặc bất kỳ bảng quản lý VPS nào khác.
  • Truy cập vào Bảng điều khiển nối tiếp tích hợp.

Khắc phục lỗi Cyberpanel không hoạt động trên OpenVZ VPS.

Bước 1: Đăng nhập vào SolusVM> Virtual Serves > chọn máy chủ Cyberpanel của bạn>Manage

Bước 2: Nhấp vào biểu tượng Bảng điều khiển nối tiếp của "Serial Console"

Bước 3: Tạo một phiên (1 giờ là quá đủ).

Bước 4: Khởi chạy bàn điều khiển (Java hoặc HTML5). Bạn cũng có thể sử dụng Putty với các cài đặt kết nối được xác định trước (như được hiển thị trong SolusVM).

Bước 5: Thực hiện lệnh này.

Mã nguồn [Chọn]
service network restart
Bạn sẽ thấy như sau:

Mã nguồn [Chọn]
Restarting network (via systemctl): Job for network.service canceled.
Bước 6: Xem tại sao xảy ra lỗi.

Mã nguồn [Chọn]
systemctl --failed
Mong đợi đầu ra này:

Mã nguồn [Chọn]
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
* tmp.mount loaded failed failed /tmp
* systemd-sysctl.service loaded failed failed Apply Kernel Variables
* systemd-vconsole-setup.service loaded failed failed Setup Virtual Console
LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
3 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

Bước 7: Chỉnh sửa tập tin fstab bằng trình soạn thảo Nano.

Mã nguồn [Chọn]
nano /etc/fstab
Bước 8: Xóa hai dòng này.

Mã nguồn [Chọn]
/usr/.tempdisk /tmp ext4 loop,rw,noexec,nosuid,nodev,nofail 0 0
/tmp /var/tmp none bind 0 0

Bước 9: Nhấn Control + O để lưu, sau đó Control + X để thoát trình chỉnh sửa.

Bước 10: Quay trở lại SolusVM. Nhấp vào Reboot và sau đó chọn Yes.

Hãy thử đăng nhập lại vào VPS của bạn, như thường lệ, sử dụng Putty hoặc thử truy cập (các) trang web của bạn.

Kết luận

Lỗi này là một sự cố xảy ra trong cài đặt Cyberpanel trên VPS OpenVZ (OVZ6 hoặc OVZ7). Xóa hai dòng được đề cập trong tệp fstab sẽ khắc phục vấn đề.

Similar topics (5)