CỘNG ĐỒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM

Not enough storage is available to process this command - Skype Windows XP 7 8

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi VietHosting

  • Hero Member
  • *****
    • Bài viết: 750
    • Số Lần: +2/-0
Not enough storage is available to process this command - Skype Windows XP Windows 7 Windows 8

Mình đã gặp vấn đề này và đã xử lý thành công nên hướng dẫn anh em nhé :D.

1. Cài lại Skybe
2. Xóa Cache của Skybe
3. Bảo đảm là Adobe Flash cho Internet Explorer là bản mới nhất.
4. Thoát Skyber bằng cách mở  Task Manager rồi kill tiến trình Skype.exe
5. Mở Windows Start > Run > gõ %appdata% nhấn OK sẽ xuất hiện cửa sổ cây thư mục. Tìm đến thư mục có tên là Skype. Đổi tên của nó thành gì cũng được, ví dụ như: Skype_old.
6. Tiếp đến  mở Windows Start > Run > gõ %temp%\skype rồi nhấn OK. Xóa thư mục DbTemp.
7. Vậy là xong rồi. Giờ mở lại Skybe và login vào xem thía lào nhé :D

To resolve this issue, increase the value of the IRPStackSize registry entry. To do this, follow these steps:

    Click Start, click Run, type regedit, and then click OK.
    Locate and then click the following registry subkey:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
    If the IRPStackSize entry is not present in this subkey, follow these steps:
        Click Edit, point to New, and then click DWORD Value.
        Type IRPStackSize, and then press ENTER.

        Note Type IRPStackSize exactly as it appears. The value name is case sensitive.
    Click IRPStackSize, click Edit, and then click Modify.
    In the Data Value box, type a larger value, and then click OK.

    Note Values may range from 0x1 to 0xC. These values are equivalent to 1 to 12 in decimal notation.

If the problem persists after you complete the previous procedure, increase the value of IRPStackSize more.

English :D

I had this issue as well, however I managed to fix it.
Re-install Skype
Clear out your Skype Cache
Make sure your Adobe Flash (For Internet Explorer) is up to date.
How to clear out Skype Cache:
Try to reset all Skype settings.
Quit Skype or use Windows Task Manager to kill any Skype.exe process. Go to Windows Start and in the Search/Run box type %appdata% and then press Enter or click the OK button. The Windows File Explorer will pop up. There locate a folder named “Skype”. Rename this folder to something different, e.g. Skype_old.

Next go to Windows Start and in the Search/Run box type %temp%\skype and then press Enter or click the OK button. Delete the DbTemp folder.