Kích hoạt TLS 1.1 và 1.2 cho Outlook trên Windows 7

Tác giả NetworkEngineer, Tháng tư 15, 2020, 12:45:42 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Kích hoạt TLS 1.1 và 1.2 cho Outlook trên Windows 7


Microsoft không còn hỗ trợ Windows 7 sau ngày 14 tháng 1 năm 2020 và Windows 7 sẽ không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật.

Chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp lên một hệ điều hành hiện đại, nhận được cập nhật bảo mật thường xuyên. Nếu không thể nâng cấp ngoài Windows 7, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Mozilla Thunderbird làm ứng dụng email.

Transport Layer Security (TLS) tiếp tục cải thiện và đóng các lỗ hổng bảo mật cũ với mỗi phiên bản mới, với TLS 1.2 là tiêu chuẩn hiện tại (và TLS 1.3 là phiên bản tiếp theo sẽ được thông qua.)

Windows 7 (hay cụ thể hơn là các ứng dụng sử dụng WinHTTP cho SSL trên Windows 7) không thể sử dụng TLS 1.1 hoặc quan trọng hơn là TLS 1.2.

Vì Windows 7 không thể sử dụng TLS 1.2, điều này có thể dẫn đến người dùng email sử dụng Windows 7 và Outlook không thể kiểm tra thư của họ một cách an toàn bằng TLS / SSL: mặc dù có tên người dùng và mật khẩu chính xác, bạn sẽ không thể đăng nhập thành công.

Microsoft đã phát hành bản cập nhật cho máy tính Windows 7 để sử dụng TLS 1.2: KB3140245. Đây được liệt kê dưới dạng Cập nhật tùy chọn thông qua Windows Update hoặc có thể được tải xuống từ Danh mục cập nhật của Microsoft:


Ngoài ra còn có gói MSI đặt TLS 1.1 và 1.2 làm giao thức bảo mật mặc định cần được cài đặt. Điều này có sẵn trong phần Easy fix (mặc dù cũng có hướng dẫn chỉnh sửa thủ công cho người dùng nâng cao.)


Hãy chắc chắn khởi động lại máy tính của bạn sau khi cả hai bản cập nhật đã được cài đặt.

Similar topics (5)