Cấu hình Outlook Mail Server Zimbra

Tác giả server360, Tháng mười hai 27, 2018, 05:35:23 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cấu hình Outlook Mail Server Zimbra


Làm theo các bước dưới đây để cấu hình cho một Outlook Email sử dụng Zimbra Mail một cách hoàn chỉnh. Tùy theo các phiên bản Outlook khác nhau có thể có giao diện khác nhau. Tuy nhiên, cơ chế hoạt động chung vẫn là như nhau (chúng ta sử dụng Outlook 2013).


Bước 1. Mở chương trình nhận mail Outlook trên máy tính của bạn, chọn mục File như hình dưới đây.
Bước 2: Nhấn chọn nút Add Account (hình dưới đây) để bắt đầu quá trình cài đặt.
Bước 3: Chọn Manual setup or additional server types để vào cài đặt theo yêu cầu cấu hình của Mail Server được cấu hình sẵn.

Bước 4
: Lựa chọn POP or IMAP (connect to a POP or IMAP email account) sau đó nhấn nút Next để sang màn hình của bước tiếp theo.
Bước 5: Tại màn hình POP and IMAP Acount Settings (Enter the email server settings for your account), vui lòng nhập các thông tin tương ứng như dưới đây vào các mục tương ứng, rồi nhấn vào More Settings để sang bước 6.
Bước 6: Cấu hình theo các lựa chọn ở màn hình dưới đây tại thẻ Outgoing Server, bao gồm:

     
 • Chọn mục My outgoing server (SMTP) requires authentication.

     
 • Chuyển đến thẻ Advanced để cấu hình như hình dưới đây.


     
 • Incoming server (POP3): 995.
 • Tích chọn: This server requires an encrypted connection (SSL).
 • Outgoing server (SMTP): 465
 • Lựa chọn SSL cho Use the following type of encrypted connection
 • Server Timeouts: Lựa chọn default là 1 minute (bạn có thể thay đổi )
 • Tích chọn Leave a copy of messages on the server, tích chọn Remove from server after (?) days (thường để default là 14 days).
 • Nhấn OK để hoàn tất quá trình cài đặt, màn hình dưới đây thể hiện bạn đã kết thúc quá trình cài đặt thành công.
Các lỗi phát sinh có thể xảy ra do các nhà cung cấp có cách cấu hình khác nhau về hệ thống Port. Các bạn hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ Email Hosting để có thông tin thật chính xác hơn.

Similar topics (5)