Hướng dẫn build module xmlrpc trên Direct Admin

Tác giả server360, Tháng mười hai 11, 2014, 04:25:34 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Hướng dẫn build module xmlrpc trên Direct Admin


Mã nguồn [Chọn]
#vi /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.php5
Add dòng này vào và lưu lại: --with-xmlrpc
Ra thư mục /usr/local/directadmin/custombuild/ và build lại thôi.

Mã nguồn [Chọn]
# ./build php n

Similar topics (5)