CỘNG ĐỒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM

Hướng dẫn build module INTL trên Direct Admin

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi CCNACCNP

  • Hero Member
  • *****
    • Bài viết: 2310
    • Số Lần: +73/-0
Hướng dẫn build module INTL trên Direct Admin


#vi /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.php5
Add dòng này vào và lưu lại: --enable-intl
Ra thư mục /usr/local/directadmin/custombuild/ và build lại thôi.

# ./build php n

Nếu có lỗi báo về lỗi này thì add dòng này vào build lại: --with-icu-dir=/usr/local/icu \
checking for location of ICU headers and libraries... not found
configure: error: Unable to detect ICU prefix or no failed. Please verify ICU install prefix and make sure icu-config works.