CỘNG ĐỒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM

Cài đặt và cấu hình SSL trên DirectAdmin

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Đang duyệt NetworkEngineer

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
    • Bài viết: 0
    • Số Lần: +1/-0
Cài đặt và cấu hình SSL trên DirectAdmin

Thông tin chung cho các vị trí chứng chỉ mặc định cho các dịch vụ khác nhau. Thứ tự sẽ là cert, key, ca/​​chain, kết hợp (cert + ca) và các cài đặt directadmin.conf liên quan của chúng, nếu có.

1. Apache/LiteSpeed

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
apachecert=/etc/httpd/conf/ssl.crt/server.crt
apachekey=/etc/httpd/conf/ssl.key/server.key
apacheca=/etc/httpd/conf/ssl.crt/server.ca

2. OpenLiteSpeed

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
openlitespeed_cert=/usr/local/lsws/ssl.crt/server.crt
openlitespeed_key=/usr/local/lsws/ssl.key/server.key
openlitespeed_ca=/usr/local/lsws/ssl.crt/server.ca

3. Nginx

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
nginx_cert=/etc/nginx/ssl.crt/server.crt
nginx_key=/etc/nginx/ssl.key/server.key
nginx_ca=/etc/nginx/ssl.crt/server.ca
/etc/nginx/ssl.crt/server.crt.combined

4. Exim + Dovecot

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
/etc/exim.cert
/etc/exim.key

5. User Domain

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
/usr/local/directadmin/data/users/USER/domains/DOMAIN.COM.cert
/usr/local/directadmin/data/users/USER/domains/DOMAIN.COM.key
/usr/local/directadmin/data/users/USER/domains/DOMAIN.COM.ca
/usr/local/directadmin/data/users/USER/domains/DOMAIN.COM.combined

DirectAdmin có thể tự động tạo phiên bản .combined của cert, khi cần bởi nhiều máy chủ khác nhau. Nếu bạn thấy có một tập tin bên cạnh chứng chỉ, hãy đặt cert + ca vào tập tin .combined đó, ví dụ:

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
cat /etc/nginx/ssl.crt/server.crt /etc/nginx/ssl.crt/server.ca > /etc/nginx/ssl.crt/server.crt.combined