Access denied; you need (at least one of) the SUPER privilege(s) for this operat

Tác giả server360, Tháng mười hai 25, 2014, 11:07:47 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Mã nguồn [Chọn]
CreatedDomain Created Successfully

Domain teenvnn.com CreatedDomain Created Successfully

Domain xoso6789.com CreatedDomain Created Successfully

Unable to restore database pkfwiqnl_cuatoi.sql to pkfwiqnl_cuatoi : ERROR 1227 (42000) at line 394 in file: '/home/pkfwiqnl/backups/backup/pkfwiqnl_cuatoi.sql': Access denied; you need (at least one of) the SUPER privilege(s) for this operation

Lỗi này gặp phải khi backup/restore trên Direct Admin.

Nếu bạn chạy với quyền SUPER privilege khi restore MySQL thì bạn sẽ gặp lỗi này, vì việc restore không được phép chạy với quyền root / SUPER privilege vì lý do bảo mật.
Nếu bạn muốn restore một database cần quyền SUPER privilege thì bạn sẽ phải làm bằng tay theo sau :D

1. Giải nén file sql từ file nén backup.

Mã nguồn [Chọn]
cd /home/admin/admin_backups
mkdir temp
cd temp
tar xvzf ../user.admin.username.tar.gz backup
cd backup

Bạn sẽ thấy file sql trong này.

2. Copy thông tin user quản trị MySQL. Đây là tài khoản có quyền ở mức root, nên bạn phải cẩn thận và bảo đảm nội dung file sql được an toàn trước khi restore vào database server.

Mã nguồn [Chọn]
#cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf
3. Bắt đầu restore thôi username_dbname.sql file:

Mã nguồn [Chọn]
mysql -uda_admin -ppassword username_dbname < username_dbname.sql
http://help.directadmin.com/item.php?id=466

Similar topics (1)