Tác giả Chủ đề: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Subversion trên Direct Admin trongCentOS  (Đã xem 8016 lần)

0 Thành viên và 6 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Bài viết: 706
 • Số Lần: +95/-0
  • http://vietnetwork.vn
Setup cái gói cần thiết cho SVN


# install libexpat và libneon
yum install expat-devel
yum install neon-devel

# Tạo thư mục chứa svn
mkdir /etc/customsvn
cd /etc/customsvn

# Download svn và giải nén

wget http://subversion.tigris.org/downloads/subversion-1.6.2.tar.gz
tar xzf subversion-1.6.2.tar.gz
mv subversion-1.6.2/* .
rm -r subversion-1.6.2

# Setup sqlite
mkdir sqlite-amalgamation
cd sqlite-amalgamation
wget http://www.sqlite.org/sqlite-amalgamation-3.6.13.tar.gz
tar xzf sqlite-amalgamation-3.6.13.tar.gz
mv sqlite-3.6.13/sqlite3.c .

# Xóa các thứ không cần thiết
rm -rf sqlite-*
cd ..

# Thiết lập, biên dịch và cài đặt thôi.
./configure --prefix=/usr --with-apxs=/usr/sbin/apxs --with-apr=/usr/bin/apr-config
make
make install

# Kiểm tra xem có được chưa nhé.
svn help


# Remove loadmodule có sẵn trong  httpd.conf

vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
  --> Add comments to these lines, we will do it in another conf:
  #LoadModule dav_svn_module     /usr/lib/apache/mod_dav_svn.so
  #LoadModule authz_svn_module   /usr/lib/apache/mod_authz_svn.so

# Add 1 include đến 1 file conf mới
vi /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf
 
  # All SVN directives
  Include conf/extra/httpd-svn.conf

# Tạo một file conf mới và đặt loadmodules ở đây.

vi /etc/httpd/conf/extra/httpd-svn.conf
 
  LoadModule dav_svn_module /usr/lib/apache/mod_dav_svn.so
  LoadModule authz_svn_module /usr/lib/apache/mod_authz_svn.so
 
  <IfModule dav_svn_module>
  <IfModule authz_svn_module>
  <Location /svn>
      DAV svn
      SVNParentPath /svn
 
      AuthzSVNAccessFile /svn/authz
      Satisfy Any
      Require valid-user
      AuthType Basic
      AuthName "Subversion repository"
      AuthUserFile /svn/passwd
  </Location>
  </IfModule>
  </IfModule>

# restart httpd
service httpd restart

# Tạo 1 thư mục /svn cho phù hợp trong khai báo trong conf
mkdir /svn
cd /svn

# Tạo repo ở đây

svnadmin create projects

# Copy file authz.
# Tạo 1 user đến passwd file

cp projects/conf/authz .
htpasswd -cm passwd testuser

# Gán quyền cho testuser read/write

vi authz
  # add vào cuối file đoạn ở dưới.
  [/]
  testuser = rw

# Gán qyền cho apache ownership  thư mục /svn
chown -R apache:apache /svn

# restart httpd

service httpd restart

Vậy là xong rồi đó.

Chúc các bạn thành công.  Tom_and_Jerry 15.gif
« Sửa lần cuối: Tháng Sáu 13, 2019, 06:16:06 PM gửi bởi CCNACCNP »


Ngủ rồi CCNACCNP

 • Hero Member
 • *****
 • Bài viết: 3980
 • Số Lần: +73/-0
Re: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Subversion trên Direct Admin trongCentOS
« Trả lời #1 vào: Tháng Sáu 09, 2019, 04:18:20 PM »
 Tom_and_Jerry 2.gif
« Sửa lần cuối: Tháng Sáu 12, 2019, 03:33:39 PM gửi bởi CCNACCNP »

Đang duyệt NetworkEngineer

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Bài viết: 229
 • Số Lần: +0/-0
Re: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Subversion trên Direct Admin trongCentOS
« Trả lời #2 vào: Tháng Sáu 26, 2019, 03:41:32 PM »
 Tom_and_Jerry 7.gif


 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
1 Trả lời
1429 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 26, 2019, 03:40:39 PM
gửi bởi NetworkEngineer
1 Trả lời
1119 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 16, 2012, 09:35:57 AM
gửi bởi CCNACCNP
1 Trả lời
1526 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 05, 2012, 03:02:58 PM
gửi bởi CCNACCNP
1 Trả lời
1384 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 31, 2012, 09:08:18 PM
gửi bởi CCNACCNP
1 Trả lời
1101 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 26, 2019, 03:42:22 PM
gửi bởi NetworkEngineer