This error can be caused by a virtual directory not being configured as an appli

Tác giả Admin, Tháng ba 13, 2011, 02:30:50 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.

Mã nguồn [Chọn]
Server Error in '/' Application.
Configuration Error
Description: An error occurred during the processing of a configuration file required to service this request. Please review the specific error details below and modify your configuration file appropriately.

Parser Error Message: It is an error to use a section registered as allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level.  This error can be caused by a virtual directory not being configured as an application in IIS.

Source Error:

Line 44:             ASP.NET to identify an incoming user.
Line 45:         –>
Line 46:         <authentication mode="Windows"/>
Line 47:         <!–
Line 48:             The <customErrors> section enables configuration

Source File: D:\Domains\vietnetwork.vn\wwwroot\testupaspx\web.config    Line: 46

Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.3082; ASP.NET Version:2.0.50727.3082


Lỗi này do thư mục chạy web chưa được create như một application, mà thư mục đó ở đây là  \testupaspx\
Để create application cho một thư mục nào đó thì bạn làm theo sau nhé:

       
  • Mở IIS ra nhé >> Chọn tên miền gachthanhbinh.com >> Click chuột phải lên thư mục  \testupaspx\ chọn Properties >>
  • Tới đây Create thư mục đó thành Application >> Click ok >> Click ok
Vậy là xong thôi. 

Similar topics (5)