Cài đặt XAMPP CentOS 6

Tác giả server360, Tháng bảy 24, 2014, 02:57:50 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cài đặt XAMPP CentOS 6

1. Cài đặt wget.

Mã nguồn [Chọn]
#yum install wget

2. Tải nguồn cài đặt về.

Mã nguồn [Chọn]
#wget [url=http://downloads.sourceforge.net/project/xampp/XAMPP%20Linux/1.8.3/xampp-linux-x64-1.8.3-3-installer.run]http://downloads.sourceforge.net/project/xampp/XAMPP%20Linux/1.8.3/xampp-linux-x64-1.8.3-3-installer.run[/url]

3. Thiết lập quyền cho nguồn cài đặt.

Mã nguồn [Chọn]
#chmod +x xampp-linux-x64-1.8.3-3-installer.run

4. Chạy lệnh sau cài đặt XAMPP.

Mã nguồn [Chọn]
#./xampp-linux-x64-1.8.3-3-installer.run

5. Điều chỉnh tập tin cấu hình Apache để cho phép các mạng kết nối đến XAMPP.

Mã nguồn [Chọn]
#vi /opt/lampp/etc/extra/httpd-xampp.conf

Mã nguồn [Chọn]
<LocationMatch "^/(?i:(?:xampp|security|licenses|phpmyadmin|webalizer|server-status|server-info))">
    # Require local
    Require all granted
    ErrorDocument 403 /error/XAMPP_FORBIDDEN.html.var
</LocationMatch>


6. Khởi động lại Web Server Apache.

Mã nguồn [Chọn]
#/opt/lampp/lampp restart

7. Thử truy cập trình duyệt xem có thành công không?

Mã nguồn [Chọn]
http://localhost/xampp
Nếu các bạn có cách cài đặt nào hay hơn thì đừng quên chia sẻ qua bình luận bên dưới.

Similar topics (5)