Cài đặt LiteSpeed trên CentOS 7

Tác giả NetworkEngineer, Tháng bảy 12, 2019, 09:12:33 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cài đặt LiteSpeed trên CentOS 7


1. Giới thiệu.

Máy chủ web LiteSpeed là một lựa chọn phổ biến để thay thế máy chủ web Apache. Các tính năng của nó bao gồm tối ưu hóa nội dung web và phân phối nội dung nhằm tối đa hóa tốc độ tải xuống và kết hợp hiệu suất tốt hơn với dung lượng bộ nhớ nhỏ hơn.

Tương thích với các tính năng của Apache cũng là một lợi ích bổ sung, giúp giảm thời gian chết trong quá trình di chuyển từ Apache sang LiteSpeed. Cài đặt này giả định bạn đã cài đặt máy chủ CentOS 7 mới.
Có 3 phiên bản của phần mềm này:

 • OpenLiteSpeed là phiên bản mã nguồn mở của máy chủ LiteSpeed.
 • Phiên bản tiêu chuẩn LiteSpeed, cũng như OpenLiteSpeed, được cung cấp miễn phí.
 • LiteSpeed cũng có sẵn trong gói máy chủ web thương mại tiên tiến.

2. Cài đặt và cấu hình LiteSpeed.

Trước khi cài đặt gói máy chủ, máy chủ phải được kiểm tra các bản cập nhật và chúng phải được cài đặt. Vì vậy, chúng ta bắt đầu với lệnh cập nhật yum.

Mã nguồn [Chọn]
yum update -y
 • Kết quả sẽ tương tự như dưới đây.
 • Có thể mất một chút thời gian, tùy thuộc vào tần suất cập nhật của máy chủ. Đừng làm gián đoạn cập nhật.
 • Cài đặt Công cụ dành cho nhà phát triển cho LiteSpeed. Sử dụng các lệnh yum này để cài đặt các công cụ phát triển trước và sau đó là các thư viện cho LiteSpeed.

Mã nguồn [Chọn]
sudo yum groupinstall 'Development Tools'
Mã nguồn [Chọn]
sudo yum install libxml2-devel.x86_64 openssl-devel.x86_64 bzip2-devel.x86_64 libcurl-devel.x86_64 db4-devel.x86_64 \
libjpeg-devel.x86_64 libpng-devel.x86_64 libXpm-devel.x86_64 freetype-devel.x86_64 gmp-devel.x86_64 \
libc-client-devel.x86_64 openldap-devel.x86_64 libmcrypt-devel.x86_64 mhash-devel.x86_64 freetds-devel.x86_64 \
zlib-devel.x86_64 mysql-devel.x86_64 ncurses-devel.x86_64 pcre-devel.x86_64 unixODBC-devel.x86_64 postgresql-devel.x86_64 \
sqlite-devel.x86_64 aspell-devel.x86_64 readline-devel.x86_64 recode-devel.x86_64 net-snmp-devel.x86_64 \
libtidy-devel.x86_64 libxslt-devel.x86_64 t1lib-devel.x86_64

 • Kết quả sẽ tương tự như dưới đây.


 • Sau khi cài đặt các công cụ dành cho nhà phát triển, chúng ta có thể tiến hành tải xuống gói tiêu chuẩn miễn phí từ LiteSpeed.
 • Tải xuống gói LiteSpeed bằng wget. Để có được tập tin phiên bản tiêu chuẩn LiteSpeed, chúng ta phải có được liên kết web có sẵn tập tin này. Chúng ta có thể truy cập trang web LiteSpeed và tìm kiếm phiên bản LiteSpeed Standard của Linux (x86_64), đó là phiên bản dành cho các hệ thống Linux 64 bit, mặc định trên máy chủ ngày nay. Nếu bạn không chắc chắn, hãy chạy lệnh:

Mã nguồn [Chọn]
uname -a
 • Nếu nó trả về phiên bản Kernel có chứa từ "x86_64" thì bạn đang chạy Kernel 64 bit. Để sao chép liên kết, nhấp chuột phải vào liên kết và chọn sao chép địa chỉ liên kết. Register / Login
 • Bây giờ sử dụng lệnh wget và nối địa chỉ liên kết vào nó. Định dạng để sử dụng wget là.
Mã nguồn [Chọn]
wget URL 
 • Theo ví dụ trên, lệnh tải xuống LiteSpeed Standard Edition là:

Mã nguồn [Chọn]
# wget https://www.litespeedtech.com/packages/5.0/lsws-5.0.12-ent-x86_64-linux.tar.gz

 • Bước tiếp theo là giải nén tập tin tar. Thực hiện lệnh sau để làm tương tự.
Mã nguồn [Chọn]
tar -zxvf lsws*

 • Quá trình cài đặt được bắt đầu bằng cách chạy tập tin Register / Login nằm trong thư mục LiteSpeed. Để làm như vậy, thay đổi thư mục thành LiteSpeed và sau đó làm theo lệnh thực thi như dưới đây.
Mã nguồn [Chọn]
./install.sh
 • Khi chạy lệnh này, các điều khoản thỏa thuận người dùng được hiển thị. Chúng ta có thể cuộn xuống các điều khoản và điều kiện thỏa thuận bằng cách nhấn vào thanh dấu cách và đến phần khai báo ở cuối hiển thị.

Mã nguồn [Chọn]
IMPORTANT: In order to continue installation you must agree with above
           license terms by typing "Yes" with capital "Y"!


 • Khi đồng ý, nhấn Y, sẽ nhắc người dùng chọn thư mục để cài đặt. Để tiếp tục cài đặt trong một thư mục mặc định, chỉ cần nhấn Enter, khi phần sau xuất hiện trên màn hình.

Mã nguồn [Chọn]
Please specify the destination directory. You must have permissions to
create and manage the directory. It is recommended to install the web server
at /opt/lsws, /usr/local/lsws or in your home directory like '~/lsws'.
ATTENTION: The user 'nobody' must be able to access the destination
           directory.
Destination [/usr/local/lsws]:


 • Một dấu nhắc yêu cầu nhập tên người dùng và chi tiết mật khẩu xuất hiện. Mật khẩu là cần thiết để đăng nhập vào giao diện web sau này. Tiếp tục đưa ra chi tiết thích hợp và nhấn Enter. Màn hình sẽ như sau.

Mã nguồn [Chọn]
Please specify the user name of the administrator.
This is the user name required to log into the administration web interface.
User name [admin]:


 • Trong trường hợp bạn muốn sử dụng tên "admin", chỉ cần nhấn Enter. Mình khuyên bạn nên thay đổi tên vì lý do bảo mật. Nhập tên tài khoản quản trị tùy chỉnh của bạn và nhấn Enter.
 • Bây giờ bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu cho người dùng quản trị viên của bạn. Bạn sẽ cần sử dụng mật khẩu này sau để truy cập vào giao diện web.

Mã nguồn [Chọn]
Please specify the administrator's password.
This is the password required to log into the administration web interface.
Password:


 • Mật khẩu mà bạn sử dụng phải được bảo mật để không ai có thể đoán hoặc truy cập nó thông qua các phương thức ngẫu nhiên. Nếu không, họ có thể quản lý và truy cập máy chủ của bạn.
 • Sau đó, dấu nhắc sẽ yêu cầu một địa chỉ email, để gửi bất kỳ thông báo quan trọng hoặc khẩn cấp nào liên quan đến cài đặt hoặc hiệu suất và bảo trì máy chủ. Bạn có thể thêm một danh sách các địa chỉ email được phân tách bằng dấu phẩy.

Mã nguồn [Chọn]
Please specify administrators' email addresses.
It is recommended to specify a real email address,
Multiple email addresses can be set by a comma
delimited list of email addresses. Whenever something
abnormal happened, a notificiation will be sent to
emails listed here.
Email addresses [root@localhost]:

Mã nguồn [Chọn]
Email addresses [root@localhost]: admin@domain.com
 • Khi cung cấp danh sách các địa chỉ Email, phải tuân theo cú pháp sau.
Mã nguồn [Chọn]
Email addresses [root@localhost]: admin@domain.com, support@domain.com

 • Chương trình cài đặt sau đó sẽ nhắc cung cấp tên người dùng mà máy chủ này đang chạy. Bạn có thể tạo một người dùng riêng với các quyền không phải root và cung cấp các chi tiết ở đây hoặc chọn người dùng mặc định "nobody". Điều quan trọng là người dùng root không nên chạy máy chủ. Nó làm cho máy chủ dễ bị tổn thương và không an toàn. Dưới đây được hiển thị trên màn hình nhắc bạn nhập tên người dùng.

Mã nguồn [Chọn]
As you are the root user, you must choose the user and group
whom the web server will be running as. For security reason, you should choose
a non-system user who does not have login shell and home directory such as
'nobody'.
User [nobody]:


 • Khi bạn không chắc chắn nên nhập gì, tốt nhất nên để tên người dùng là ''nobody''. Tiếp tục điều này trong lời nhắc tiếp theo giống như sau:

Mã nguồn [Chọn]
Please choose the group that the web server running as.
User 'nobody' is the member of following group(s):  nobody
Group [nobody]:


 • Lời nhắc tiếp theo là để cung cấp chi tiết về cổng LiteSpeed sẽ lắng nghe. Cổng mặc định cho máy chủ web là cổng 80 và mình khuyên bạn nên giữ điều đó. Điều này giúp đơn giản hóa URL cho khách truy cập, điều mà nếu không sẽ yêu cầu đề cập đến số cổng sau URL. Đối với truy cập chuyên biệt, số cổng này có thể được thay đổi thành giá trị thích hợp.

Mã nguồn [Chọn]
Please specify the port for normal HTTP service.
Port 80 is the standard HTTP port, only 'root' user is allowed to use
port 80, if you have another web server running on port 80, you need to
specify another port or stop the other web server before starting LiteSpeed
Web Server.
You can access the normal web page at https://<YOUR_HOST>:<HTTP_PORT>/
HTTP port [8088]: 80


 • LiteSpeed cung cấp một giao diện quản trị riêng để dễ dàng quản lý máy chủ web. Cổng mặc định mà nó chạy là 7080. Bạn có thể thay đổi nó nếu bạn cụ thể về việc lắng nghe trên cổng khác. Để mở giao diện web quản trị, URL web phải được cung cấp dưới dạng Register / Login:port.
Mã nguồn [Chọn]
Please specify the HTTP port for the administration web interface,
which can be accessed through https://<YOUR_HOST>:<ADMIN_PORT>/
Admin HTTP port [7080]:


 • Sau đó, dấu nhắc sẽ hỏi chi tiết về việc sử dụng PHP. Trong trường hợp bạn đang sử dụng một CMS như, WordPress hoặc Joomla, PHP cần phải được bật. Để bật PHP, hãy nhập Y nếu không, gõ N.

Mã nguồn [Chọn]
You can setup a global script handler for PHP with the pre-built PHP engine
shipped with this package now. The PHP engine runs as Fast CGI which
outperforms Apache's mod_php.
You can always replace the pre-built PHP engine with your customized PHP engine.
Setup up PHP [Y/n]: Y


 • Sau lời nhắc này, bạn có thể chỉ định một phần mở rộng tập tin PHP khác. Thông thường không cần thiết phải chỉ định một tiện ích mở rộng khác ở đây, vì vậy chỉ cần nhấn enter và tiếp tục.

Mã nguồn [Chọn]
Suffix for PHP script(comma separated list) [php]:

 • Dấu nhắc tiếp theo yêu cầu cung cấp chi tiết trong trường hợp bạn quan tâm đến việc sử dụng AWStats. Đây là chương trình là công cụ tạo số liệu thống kê được sử dụng để kiểm tra số lượng khách truy cập, lượt xem trang, v.v. Để có thể thu thập thông tin khách truy cập chi tiết, hãy nhập Y nếu không hãy nhập N và tiếp tục.

Mã nguồn [Chọn]
AWStats is a popular log analyzer that generates advanced web server
statistics. LiteSpeed web server seamlessly integrates AWStats into
its Web Admin Interface. AWStats configuration and statistics update
have been taken care of by LiteSpeed web server.
Note: If AWStats has been installed already, you do not need to
      install again unless a new version of AWStats is available.
Would you like to install AWStats Add-on module [y/N]? N


 • Dấu nhắc tiếp theo sẽ thăm dò xem bạn có thích LiteSpeed chạy tự động bất cứ khi nào máy chủ được khởi động lại hay không. Viết Y để tránh thời gian chết trong máy chủ.

Mã nguồn [Chọn]
Would you like to have LiteSpeed Web Server started automatically
when the server restarts [Y/n]? Y

 • Điều này, khi được thực thi, sẽ thông báo về việc bổ sung tập lệnh khởi động thành công cho LiteSpeed và nhắc người dùng chọn khởi động máy chủ ngay bây giờ. Gõ Y để làm tương tự hoặc N để bắt đầu thủ công ở giai đoạn sau. Tôi khuyên bạn nên bắt đầu nó ngay bây giờ.

Mã nguồn [Chọn]
[OK] The startup script has been successfully installed!
Would you like to start it right now [Y/n]? Y

 • Khi cài đặt thành công, thông báo sau được hiển thị.

Mã nguồn [Chọn]
LiteSpeed Web Server started successfully! Have fun!

 • Sau khi đây là thông báo cài đặt thành công, truy cập máy chủ bằng IP hoặc tên miền sẽ mở ra một trang web mặc định. Bây giờ, bạn có thể nhận được xây dựng trang web của bạn.
 • Để cho phép lưu lượng truy cập truy cập vào máy chủ, các cổng web, phải mở 80 (cổng máy chủ) và 7080 (giao diện web quản trị). Hầu hết các máy chủ CentOS 7 đều sử dụng tường lửa, Các lệnh này mở các cổng trong tường lửa:

Mã nguồn [Chọn]
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=7080/tcp
firewall-cmd --reload

 • Nếu bạn sử dụng tường lửa Iptables không phải tường lửa firewalld, thì hãy sử dụng các lệnh này để thay thế.

Mã nguồn [Chọn]
iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 7080 -j ACCEPT
service iptables save

 • Trong trường hợp bạn đã thay đổi số cổng trong khi cài đặt tập lệnh, hãy làm tương tự trong các quy tắc Iptables và Firewalld.

Như vậy chúng ta đã hoàn tất việc cài đặt Cài đặt LiteSpeed trên CentOS 7

Similar topics (5)