Cách cài đặt XAMPP trên Debian 10

Tác giả NetworkEngineer, Tháng mười một 01, 2021, 11:54:13 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cách cài đặt XAMPP trên Debian 10


XAMPP là viết tắt của đa nền tảng (X), máy chủ Apache (A), MariaDB (M), PHP (P) và Perl (P). Nó là một tập hợp của bốn chương trình này và một số chương trình khác cho phép người dùng chuyển đổi hệ thống của họ thành một máy chủ web đầy đủ chức năng một cách dễ dàng.

Các thành phần chính của XAMPP phục vụ mục đích sau:

  • Apache: Cung cấp nội dung web cho trình duyệt của bạn
  • Maria-DB: Lưu trữ dữ liệu cho trang web của bạn
  • PHP: Được sử dụng như một ngôn ngữ kịch bản để phát triển trang web
  • Perl: Được sử dụng làm ngôn ngữ lập trình để phát triển web, lập trình mạng, quản trị hệ thống, v.v.

XAMPP được hỗ trợ trên nhiều hệ điều hành bao gồm Windows, Linux, Mac OS X và Solaris. Nó chủ yếu được các nhà phát triển web sử dụng để kiểm tra các trang web và ứng dụng trước khi tải chúng lên máy chủ thực. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt XAMPP trên hệ thống Debian. Chúng ta cũng sẽ thảo luận về cách xác minh cài đặt XAMPP thông qua URL.

Mình đã chạy các lệnh và thủ tục được đề cập trong bài viết này trên hệ thống Debian 10.

1. Cài đặt XAMPP trên Debian 10

Để cài đặt và cấu hình XAMPP trên hệ thống của bạn, hãy làm theo quy trình sau:

Bước 1: Tải xuống gói cài đặt

Nhấp vào liên kết dưới đây để mở trang web Apache Friends và sau đó tải xuống gói XAMPP cho Linux.
Register / Login


Gói XAMPP đã tải xuống sẽ được lưu vào thư mục Downloads của bạn.

Bước 2: Làm cho gói cài đặt có thể thực thi được

Chúng ta sẽ sử dụng cửa sổ dòng lệnh Terminal để cài đặt gói XAMPP. Để khởi chạy cửa sổ dòng lệnh Terminal Hệ điều hành Debian, hãy chuyển đến tab Activities ở góc trên cùng bên trái của màn hình. Sau đó, trong thanh tìm kiếm, hãy nhập từ khóa Terminal. Khi kết quả tìm kiếm xuất hiện, hãy nhấp vào biểu tượng Terminal.

Bây giờ trong Terminal, hãy chạy lệnh sau để điều hướng đến thư mục ~/Downloads.

Mã nguồn [Chọn]
$ cd ~/Downloads
Bây giờ để cài đặt gói đã tải xuống XAMPP, chúng ta cần làm cho nó có thể thực thi được. Để làm như vậy, hãy nhập lệnh "chmod 755" theo sau là tên của gói XAMPP trong Terminal:

Mã nguồn [Chọn]
$ chmod 755 xampp-linux-x64-7.2.10-0-installer.run

Nếu bạn cần xác minh quyền thực thi cho các gói, hãy sử dụng lệnh sau trong Terminal:

Mã nguồn [Chọn]
$ ls -l

–Rwxr trong đầu ra ở trên cho biết người dùng có thể thực thi gói.

Bước 4: Khởi chạy Trình hướng dẫn cài đặt

Bây giờ khởi chạy trình hướng dẫn cài đặt XAMPP bằng cách sử dụng cú pháp sau trong Terminal:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo ./[package-name]
Thay thế tên gói bằng tên gói XAMPP.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo ./xampp-linux-7.4.1-1-installer.run

Sau khi chạy lệnh trên, trình hướng dẫn cài đặt sau sẽ xuất hiện, hướng dẫn bạn thực hiện phần còn lại của quy trình cài đặt. Nhấp vào Tiếp theo để bắt đầu quá trình cài đặt.


Tiếp theo, chọn các thành phần XAMPP mà bạn muốn cài đặt và nhấp vào Next 


Màn hình sau đây hiển thị thư mục cài đặt "/opt/lamp" nơi XAMPP sẽ được cài đặt. Nhấn Next để tiếp tục.


Bỏ chọn hộp Learn more about Bitnami for XAMPP và nhấp vào Next


Một lần nữa, nhấp vào Next


Bây giờ quá trình cài đặt sẽ được bắt đầu và bạn sẽ thấy thanh tiến trình hiển thị tiến trình của quá trình cài đặt. Sau khi cài đặt xong, hãy nhấp vào nút Next


Tiếp theo, bạn sẽ thấy màn hình sau cho biết quá trình cài đặt đã hoàn tất.


Nếu bạn không muốn chạy XAMPP ngay bây giờ, hãy bỏ chọn tùy chọn Launch XAMPP và nhấp vào nút Finish để đóng trình hướng dẫn cài đặt.

Bước 6: Khởi chạy XAMPP thông qua Terminal

Để khởi chạy XAMPP thông qua Terminal, hãy chạy lệnh sau:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo /opt/lampp/lampp start

Kết quả đầu ra ở trên cho thấy XAMPP đã được khởi động và đang chạy. Xin lưu ý rằng bạn phải khởi động XAMPP theo cách thủ công mỗi khi khởi động lại hệ thống của mình.

Bước 7: Xác minh cài đặt

Bây giờ để xác minh xem XAMPP đã được cài đặt và đang chạy hay chưa, hãy mở liên kết sau trong trình duyệt của bạn:
Register / Login

Nếu bạn thấy đầu ra tương tự, điều đó có nghĩa là XAMPP đã được cài đặt và chạy thành công.


Để xác minh cài đặt phpMyAdmin, hãy truy cập liên kết sau trong trình duyệt của bạn Register / Login

Nếu bạn thấy kết quả tương tự, điều đó có nghĩa là phpMyAdmin đã được cài đặt và chạy thành công.


2. Gỡ cài đặt XAMPP

Trong trường hợp bạn muốn gỡ cài đặt và xóa hoàn toàn XAMPP khỏi hệ thống của mình, hãy làm theo quy trình dưới đây.
Điều hướng đến thư mục nơi XAMPP được cài đặt. Để làm như vậy, hãy chạy lệnh sau trong Terminal:

Mã nguồn [Chọn]
$ cd /opt/lampp
Sau đó, chạy lệnh sau để gỡ cài đặt XAMPP.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo ./uninstall
Thông báo sau sẽ nhắc trên màn hình hỏi bạn có muốn gỡ cài đặt XAMPP và tất cả các mô-đun của nó hay không. Nhấp vào Yes để bắt đầu quá trình gỡ cài đặt.


Sau khi gỡ cài đặt, bạn sẽ thấy thông báo sau thông báo việc gỡ cài đặt đã hoàn tất. Bấm OK để đóng hộp thoại.


Bây giờ để xóa các tập tin và thư mục XAMPP, hãy chạy lệnh sau trong Terminal:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo rm –r /opt/lampp

Bây giờ XAMPP đã được gỡ cài đặt và xóa hoàn toàn khỏi hệ thống của bạn.

Trong bài này, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt và thiết lập XAMPP trên hệ thống Debian. Mình đã trình bày từng bước toàn bộ quy trình thiết lập XAMPP bao gồm cài đặt, thực thi và xác minh. Cuối cùng, chúng ta cũng đã học cách gỡ cài đặt XAMPP nếu chúng ta phải làm điều đó.

Similar topics (5)