Cách cài đặt XAMPP trên CentOS 8 Linux

Tác giả NetworkEngineer, Tháng mười 31, 2021, 06:06:46 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cách cài đặt XAMPP trên CentOS 8 Linux


XAMPP là một nền tảng đa nền tảng được sử dụng như một máy chủ cục bộ, cung cấp cho họ một môi trường thích hợp để các nhà phát triển thử nghiệm các ứng dụng web trước khi chuyển dữ liệu đến các máy chủ từ xa.

XAMPP là một bản phân phối Apache mã nguồn mở của môi trường phát triển PHP. Nó bao gồm phần mềm đa nền tảng Apache, Maria DB, PHP và Perl. Gói XAMPP không có sẵn trên kho lưu trữ CentOS8, vì vậy mình phải tải xuống từ trang web chính thức của XAMPP.

1. Tải xuống XAMPP

Bắt đầu bằng cách tải xuống XAMPP từ trang web chính thức Register / Login

Điều hướng đến XAMPP cho Linux như trong hình.


2. Cài đặt XAMPP trên CentOS

Mở cửa sổ dòng lệnh Terminal và điều hướng đến thư mục nơi tập tin của bạn đã được tải xuống.

Mã nguồn [Chọn]
$ cd Download

Thay thế <filename> bằng tên của tập tin Xampp mà bạn đã tải xuống trong tất cả các lệnh bên dưới. Sử dụng lệnh chmod để gán quyền thực thi cho nó bằng lệnh sau:

Mã nguồn [Chọn]
$ chmod a + x <filename>

Bước tiếp theo là chạy trình cài đặt và khởi chạy trình hướng dẫn thiết lập đồ họa bằng lệnh sau:

Mã nguồn [Chọn]
$ ./<filename>

Theo mặc định, XAMPP mình cài đặt trong thư mục /opt/lampp/

Sau khi cài đặt xong, khởi động XAMPP bằng cách gõ lệnh sau:

Mã nguồn [Chọn]
# sudo /opt/lamp/lamp start
Bây giờ hãy truy cập http://locahost/ để có đầu ra của XAMPP
Để truy cập PHPMyAdmin, hãy theo liên kết http://locahost/phpmyadmin/


3. Gỡ cài đặt XAMPP

Để gỡ cài đặt XAMPP, hãy điều hướng đến thư mục /opt/lampp, như trong hình.


Bây giờ gõ lệnh sau để gỡ cài đặt nó.

Mã nguồn [Chọn]
# sudo ./uninstall

Bây giờ nó sẽ nhắc bạn xác nhận gỡ cài đặt XAMPP. Chỉ cần nhập Yes.

Sau khi gỡ cài đặt thành công XAMPP, hãy xóa thư mục bằng cách gõ lệnh sau:

Mã nguồn [Chọn]
# sudo rm –f /opt/lamp
Trong hướng dẫn này, chúng ta đã học cách cài đặt và gỡ cài đặt XAMPP trên CentOS8.

Mình hy vọng hướng dẫn này sẽ giúp bạn thiết lập XAMPP trên CentOS8.

Similar topics (5)