Cách cài đặt ProcessWire CMS trên Ubuntu 20.04

Tác giả NetworkEngineer, Tháng mười một 02, 2021, 09:21:49 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cách cài đặt ProcessWire CMS trên Ubuntu 20.04


ProcessWire là một hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở (CMS) miễn phí. Đó là một nền tảng dựa trên PHP có thể được sử dụng như một nền tảng độc lập hoặc như một mô-đun cho các nền tảng khác như Drupal và WordPress.

ProcessWire cung cấp cho bạn các tính năng khác nhau để xây dựng các trang web, ứng dụng và API an toàn, nhanh chóng, linh hoạt và dễ sử dụng. Đó là một hệ thống nhanh nhẹn có thể được sử dụng cho bất kỳ loại trang web nào, bao gồm blog, doanh nghiệp, trang tin tức và thậm chí cả các ứng dụng thương mại điện tử.

Processwire cũng nhanh hơn các nền tảng CMS khác. Nó được xây dựng bằng Bootstrap và sử dụng các công nghệ hiện đại như HTML5, AngularJS và CSS3 để giúp trải nghiệm ứng dụng của bạn mượt mà và nhanh hơn.

ProcessWire là một CMS nhẹ. Nó rất nhanh khi làm việc với nội dung trang vì nó không làm bất cứ điều gì không cần thiết khi chỉnh sửa hoặc thêm trang mới trước khi lưu các thay đổi. ProcessWire sử dụng ít bộ nhớ hơn rất nhiều, vì vậy nó là một CMS rất hiệu quả có thể được sử dụng trên các thiết bị lớn và nhỏ.

Điều tốt nhất về ProcessWire là tính linh hoạt của nó với giao diện thân thiện với người dùng. Nó giúp cho hầu hết người dùng, giúp bạn dễ dàng làm việc ngay từ ngày đầu tiên. Trên thực tế, nhiều người sử dụng Processwire cho blog cá nhân hoặc doanh nghiệp của họ thấy nó thân thiện với người dùng hơn so với WordPress hoặc Drupal.

Hướng dẫn này giải thích quá trình cài đặt ProcessWire trên hệ thống Ubuntu 20.04.

Để cài đặt Processwire, bạn sẽ cần một máy chủ Ubuntu 20.04 có quyền truy cập root và tài khoản người dùng không phải root với các quyền sudo.

Hướng dẫn này được viết bằng máy chủ Ubuntu 20.04, nhưng quá trình cài đặt gần như giống hệt nhau đối với tất cả các bản phân phối Linux chạy Apache và PHP 7 trở lên.

Bước 1. Cập nhật hệ thống

Để bắt đầu, bạn sẽ cần phải cập nhật phần mềm hệ thống của mình, vì vậy bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất của gói. Chạy các lệnh này trong cửa sổ đầu cuối của bạn để cập nhật hệ thống.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, bạn có thể tiến hành bước tiếp theo.

Bước 2. Cài đặt Máy chủ Web Apache

Apache cung cấp một nền tảng để chạy các ứng dụng web được viết bằng các ngôn ngữ như Perl, PHP và Python. Nó cũng được thiết kế để xử lý khối lượng công việc cường độ cao hơn so với khối lượng công việc được xử lý bởi máy chủ Linux trung bình.

ProcessWire là một CMS mã nguồn mở sử dụng PHP làm ngôn ngữ kịch bản, giống như Drupal hoặc WordPress. Vì vậy, nếu bạn muốn sử dụng Processwire, bạn sẽ cần một Máy chủ Web Apache chạy trên máy của bạn có bật PHP.

Chạy lệnh sau để cài đặt Apache Web Server trên Ubuntu 20.04.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt install -y apache2
Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn đã cài đặt thành công Apache. Bây giờ, hãy khởi động và kích hoạt dịch vụ Apache để nó sẽ bắt đầu khi khởi động lại.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo systemctl start apache2.service && sudo systemctl enable apache2.service
Chạy lệnh dưới đây để kiểm tra trạng thái của nó.

Mã nguồn [Chọn]
$sudo systemctl status apache2
Bạn sẽ thấy một đầu ra tương tự như thế này.


Dịch vụ Apache đang chạy, tuy nhiên, cách tốt nhất để kiểm tra cài đặt là yêu cầu một trang web từ máy chủ. Mở trình duyệt web yêu thích của bạn và nhập địa chỉ IP của máy chủ vào thanh URL. Thay thế "YOUR-SERVER-IP" bằng địa chỉ IP công cộng của máy Ubuntu của bạn.

Mã nguồn [Chọn]
http://YOUR-SERVER-IP
Lần đầu tiên bạn truy cập một trang trên máy chủ web của mình, Apache sẽ tạo tập tin index mặc định cho trang web mới của bạn. Nếu bạn nhìn thấy một cái gì đó như thế này, điều đó có nghĩa là Apache đã được cài đặt thành công trên máy của bạn.


Bước 3. Cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu MariaDB

Bây giờ Apache đã được cài đặt trên máy chủ của bạn, bạn sẽ cần cài đặt một máy chủ cơ sở dữ liệu. MariaDB là một máy chủ cơ sở dữ liệu rất phổ biến sẽ được sử dụng để lưu trữ thông tin do Processwire tạo ra.

Để cài đặt phiên bản MariaDB mới nhất trên máy của bạn, hãy chạy lệnh này trong cửa sổ dòng lệnh Terminal.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client -y
Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy chạy lệnh dưới đây để khởi động MariaDB.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo systemctl start mariadb
Sau đó, chạy lệnh này để bảo mật máy chủ cơ sở dữ liệu MariaDB của bạn bằng mật khẩu quản trị viên do bạn chọn.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo mysql_secure_installation
Khi được nhắc, hãy để trống mật khẩu và nhấn Enter để tiếp tục. Khi được hỏi bạn có muốn thay đổi mật khẩu gốc hay không, hãy nhấn Y và Enter rồi nhập mật khẩu mới mà bạn chọn. Đặt lại mật khẩu trong xác nhận.

Đối với các câu hỏi còn lại, bạn có thể nhấn Enter để chấp nhận các giá trị mặc định.


Để đảm bảo máy chủ MariaDB đang chạy chính xác, hãy chạy lệnh dưới đây.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo systemctl status mariadb
Bạn sẽ thấy một cái gì đó như thế này.


Bước 4. Cài đặt PHP

PHP là một ngôn ngữ kịch bản được sử dụng để tạo các trang web động. ProcessWire hoạt động với PHP 7.1 trở lên, vì vậy bạn sẽ cần cài đặt phiên bản PHP gần đây trên máy Ubuntu của mình. Trong hướng dẫn này, mình sẽ cài đặt PHP 7.4 và các mô-đun cần thiết cho Processwire.

Chạy lệnh dưới đây để cài đặt PHP 7.4 và các mô-đun cần thiết cho Process Wire.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt -y install php7.4
Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt -y install php7.4-curl php7.4-xml php7.4-bcmath
Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt -y install php7.4-mysql php7.4-zip php7.4-gd php7.4-mbstring
Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt -y install php7.4-cli php7.4-json php7.4-common
Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy chạy lệnh bên dưới để kiểm tra phiên bản PHP.

Mã nguồn [Chọn]
$ php -v
Bạn sẽ thấy một đầu ra tương tự như thế này.


Để kiểm tra cài đặt PHP, bạn có thể tạo một tập tin thông tin php, đặt nó vào thư mục gốc của web và duyệt nó từ trình duyệt web của bạn.

Để tạo một tập tin Register / Login mới, hãy chạy lệnh này trong terminal.

Mã nguồn [Chọn]
$ echo "<?php phpinfo(); ?>" | sudo tee /var/www/html/info.php
Sau đó, mở trình duyệt web yêu thích của bạn và nhập địa chỉ IP của máy chủ, theo sau là /info.php vào thanh URL. Thay thế "YOUR-SERVER-IP" bằng địa chỉ IP công cộng của máy Ubuntu của bạn.

Mã nguồn [Chọn]
http://YOUR-SERVER-IP/info.php
Bạn sẽ nhận được một cái gì đó như thế này khi thông tin phpinfo() được hiển thị trong trình duyệt của bạn.


Bước 5. Tạo Cơ sở dữ liệu ProcessWire và người dùng

Trước khi cài đặt ProcessWire, bạn sẽ cần tạo một cơ sở dữ liệu trống. ProcessWire cần một nơi để lưu trữ dữ liệu của nó và cơ sở dữ liệu là nơi hợp lý nhất cho nó.

Đầu tiên, đăng nhập vào MariaDB shell bằng lệnh sau.

Mã nguồn [Chọn]
$ mysql -u root -p
Nhập mật khẩu root của bạn khi được nhắc, nhấn Enter

Tại lời nhắc MariaDB, hãy tạo cơ sở dữ liệu mới cho ProcessWire. Thay thế "processwire_db" bằng tên cơ sở dữ liệu mong muốn của bạn.

Mã nguồn [Chọn]
mysql> CREATE DATABASE processwire_db;
Tiếp theo, tạo một người dùng mới cho ProcessWire. Thay thế "processwire_user" bằng tên người dùng mong muốn của bạn. Thay thế "$trongp@ssword" bằng mật khẩu thực cho người dùng mới của bạn.

Mã nguồn [Chọn]
mysq> CREATE USER 'processwire_user'@'localhost' IDENTIFIED BY '$trongp@ssword';
Bây giờ, cấp tất cả các quyền của cơ sở dữ liệu ProcessWire của bạn cho người dùng mới bằng cách sử dụng lệnh sau.

Mã nguồn [Chọn]
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON processwire_db.* TO 'processwire_user'@'localhost';
Tiếp theo, mình sẽ xóa các quyền của người dùng của bạn để áp dụng các thay đổi mới. Quyền đảm bảo rằng người dùng mới của bạn ảnh hưởng đến dữ liệu hiện có trong bảng MariaDB để họ có thể kết nối với ProcessWire.

Mã nguồn [Chọn]
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Để thoát khỏi cửa sổ dòng lệnh MariaDB, hãy chạy lệnh bên dưới.

Mã nguồn [Chọn]
mysql>  \q

Bước 6. Cấu hình Máy chủ Web Apache cho ProcessWire

Trong bước này, mình sẽ cấu hình máy chủ web Apache để phục vụ các trang được yêu cầu từ PHP và ProcessWire. Hoàn thành các bước dưới đây để cấu hình máy chủ web Apache cho ProcessWire.

Đầu tiên, hãy chỉnh sửa tập tin virtual host mặc định.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
Thêm các dòng sau vào tập tin virtual host ảo Apache của bạn ở cuối tập tin trước dòng </VirtualHost>

Mã nguồn [Chọn]
<Directory /var/www>
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride All
  Order allow,deny
  Allow from all
  Require all granted
</Directory>

Khi bạn hoàn tất, tập tin sẽ trông như thế này.


Lưu và đóng tập tin bằng cách nhấn CTRL + X, sau đó nhấn Y và Enter

Tập tin cấu hình sẽ có hiệu lực sau khi bạn khởi động lại Apache. Bây giờ, hãy chạy lệnh dưới đây để khởi động lại Apache.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo systemctl restart apache2
Chạy lệnh sau để đảm bảo mô-đun mod_rewrite được bật trong Apache. Mình cần mod_rewrite để cung cấp trang ProcessWire từ PHP. Mod_rewrite cho phép máy chủ Apache viết lại các URL được yêu cầu trước khi chúng được chuyển vào trình duyệt web.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo a2enmod rewrite
Khởi động lại máy chủ web Apache để áp dụng các thay đổi bằng lệnh dưới đây.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo systemctl restart apache2
Bước 6. Cài đặt ProcessWire CMS

Bây giờ mình đã sẵn sàng tải xuống và cài đặt ProcessWire CMS.

Tải xuống ProcessWire rất đơn giản bằng cách sử dụng lệnh wget, được cài đặt sẵn với hầu hết các bản phân phối Linux như Ubuntu. Bạn có thể tải xuống phiên bản ProcessWire mới nhất từ ​​Github bằng cách sử dụng lệnh bên dưới trên cửa sổ dòng lệnh Terminal của bạn. Mình sẽ đặt tập tin đã tải xuống vào thư mục /var/www

Mã nguồn [Chọn]
$ cd /var/www/html
Mã nguồn [Chọn]
$ sudo rm index.html
Mã nguồn [Chọn]
$ sudo wget https://github.com/processwire/processwire/archive/master.zip
Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy giải nén tập tin zip bằng lệnh giải nén và di chuyển các tập tin đã giải nén vào thư mục /var/www/html

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt install unzip -y
Mã nguồn [Chọn]
$ sudo unzip master.zip
Mã nguồn [Chọn]
$ sudo mv processwire-master/* /var/www/html
Bây giờ, hãy đặt các quyền thích hợp cho thư mục ProcessWire và tất cả các thư mục con của nó bằng cách sử dụng lệnh chown.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo chown -R www-data:www-data * .
Cuối cùng, khởi động lại Máy chủ Web Apache để áp dụng các thay đổi.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo systemctl restart apache2
Bây giờ, bạn có thể điều hướng trình duyệt của mình đến http://YOUR-SERVER-IP và bạn sẽ được nhắc với trang hướng dẫn cài đặt ProcessWire. Nhấp vào nút Get Started để tiếp tục cài đặt ProcessWire.


Trên trang tiếp theo, chọn Default (Beginner Edition) và nhấp vào Continue


Giữ nguyên giá trị mặc định trên trang Compatibility Check và nhấp vào Continue To Next Step


Trên trang tiếp theo:

  • MySQL Database: nhập tên người dùng, mật khẩu cơ sở dữ liệu MariaDB của bạn và tên của cơ sở dữ liệu bạn đã tạo cho ProcessWire.
  • Time Zone: chọn múi giờ để cài đặt ProcessWire của bạn.


  • File Permissions: giữ nguyên giá trị mặc định.
  • HTTP Host Names: cung cấp tên máy chủ của bạn nếu bạn có tên máy chủ DNS. Nếu bạn có hai hoặc nhiều tên máy chủ, hãy đặt một tên máy chủ trên mỗi dòng. Đặt địa chỉ IP của máy chủ nếu bạn không có bất kỳ tên máy chủ nào.


Debug mode: bật chế độ Gỡ lỗi nếu bạn đang phát triển / thử nghiệm ProcessWire trên máy chủ của mình. Nếu không, giữ giá trị mặc định là Disabled. Bấm vào Tiếp tục để tiến hành cài đặt.


Trên trang tiếp theo:

  • Admin Panel: giữ URL đăng nhập quản trị làm giá trị mặc định dưới dạng processwire
  • Admin Account: cung cấp tên người dùng, mật khẩu và địa chỉ email quản trị để sử dụng khi đăng nhập vào Bảng điều khiển quản trị.


  • Cleanup: giữ giá trị mặc định như đã chọn. Bấm vào nút Continue để tiến hành cài đặt.


Trên trang tiếp theo, nhấp vào Login To Admin


Bạn sẽ được đưa đến trang đăng nhập ProcessWire. Nhập tên người dùng và mật khẩu quản trị mà bạn đã cung cấp trong quá trình cài đặt. Nhấp vào Login


Sau khi ủy quyền thành công, bạn sẽ thấy bảng điều khiển ProcessWire. Từ đây, bạn có thể bắt đầu khám phá các tính năng của ProcessWire, cài đặt các mô-đun / tiện ích mở rộng của bên thứ ba hoặc xây dựng trang web của riêng bạn.


Quá trình cài đặt ProcessWire hiện đã hoàn tất.

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách cài đặt ProcessWire CMS trên máy chủ Ubuntu 20.04 LTS. Bây giờ bạn có thể bắt đầu tạo trang web của riêng mình hoặc tiếp tục khám phá các tính năng của Processwire.

Similar topics (5)