Cách cài đặt OpenEMR Medical Office Workflow Software trên Ubuntu 20.04

Tác giả NetworkEngineer, Tháng mười một 08, 2021, 10:44:41 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cách cài đặt OpenEMR Medical Office Workflow Software trên Ubuntu 20.04


Quy trình làm việc của văn phòng y tế có thể là một mớ hỗn độn phức tạp của các tài liệu điện tử, bao gồm các biểu mẫu bảo hiểm và các cuộc hẹn. Để hợp lý hóa quy trình cho cả bệnh nhân và nhân viên, họ cần phải có quyền truy cập vào phần mềm hiệu quả, cung cấp tất cả các nhu cầu cần thiết từ việc lên lịch trước hàng tuần mà không cần nhắc nhở về vị trí sẵn có của lễ tân hoặc lượng hàng tồn kho của mỗi nhà thuốc tại bất kỳ thời điểm nào.

Bạn đang tìm kiếm một thực hành y tế có thể phù hợp với nhu cầu của bạn? Nhiều tùy chọn có sẵn, bao gồm cả phần mềm độc quyền. Tuy nhiên, có một lựa chọn khác: các giải pháp mã nguồn mở. Dự án OpenEMR cung cấp một cách dễ dàng để bắt đầu với loại hình đổi mới sức khỏe kỹ thuật số này.

Trong hướng dẫn này, mình sẽ hướng dẫn bạn quá trình cài đặt OpenEMR trên Ubuntu Server 20.04.

  • Để tận dụng tối đa hướng dẫn này, bạn cần có quyền truy cập vào máy chủ Ubuntu chạy phiên bản 20.04. Nếu bạn không có tùy chọn nhưng vẫn muốn làm theo quy trình cài đặt, bạn luôn có thể tạo máy ảo bằng VirtualBox hoặc bất kỳ phần mềm ảo hóa nào khác hỗ trợ máy khách Linux.
  • Bạn cũng sẽ cần có quyền truy cập root vào máy ảo hoặc tài khoản người dùng không phải root có quyền sudo.
  • Ngoài ra, bạn cũng sẽ cần phải có một tên miền đủ điều kiện trỏ trên máy chủ của bạn.

Bước 1: Cập nhật hệ thống

Trước khi bắt đầu, mình cần đảm bảo rằng hệ thống của mình được cập nhật và chứa tất cả các phiên bản phần mềm mới nhất.

Chạy lệnh sau để cập nhật hệ thống của bạn.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Thao tác này sẽ cài đặt bất kỳ bản cập nhật nào có thể có sẵn cho Máy chủ Ubuntu 20.04.

Bước 2: Cài đặt Apache

Bước tiếp theo là cài đặt máy chủ web. Chúng ta sẽ chọn Apache làm máy chủ web của mình vì nó là một trong những máy chủ web được sử dụng rộng rãi nhất hiện có. Apache có một bộ tính năng hay, bao gồm hỗ trợ giao thức HTTP / 2, cho phép tải trang nhanh hơn.

Chạy lệnh sau để cài đặt Apache o Ubuntu 20.04

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt install apache2 apache2-utils
Khi được nhắc có tiếp tục hay không, hãy nhập Y và nhấn ENTER


Quá trình cài đặt sẽ mất một khoảng thời gian, tùy thuộc vào tốc độ internet của máy chủ.

Khi quá trình cài đặt này hoàn tất, chúng ta cần kích hoạt các mô-đun Apache cần thiết cho LAMP (Linux-Apache-MariaDB-PHP) để hoạt động.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo systemctl start apache2
Chạy lệnh sau để khởi động Apache tự động khi khởi động hệ thống.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo systemctl enable apache2
Để đảm bảo rằng Apache đang hoạt động, bạn có thể chạy lệnh sau.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo systemctl status apache2
Nếu mọi thứ được thiết lập chính xác, bạn sẽ thấy kết quả tương tự như bên dưới.


Bước 3. Cài đặt MariaDB

Trong bước này, mình sẽ cài đặt máy chủ MariaDB. Đây là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ hoạt động cùng với PHP để cung cấp cài đặt MySQL tiêu chuẩn có thể được truy cập bởi các chương trình và tập lệnh khác.

Chúng ta có thể cài đặt MariaDB bằng cách chạy lệnh sau.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt install software-properties-common mariadb-server mariadb-client
Khi được nhắc có tiếp tục hay không, hãy nhập Y và nhấn ENTER


Sau khi MariaDB được cài đặt, chúng ta cần chạy lệnh sau để khởi động máy chủ cơ sở dữ liệu.

Sau khi MariaDB đã được cài đặt. Chúng ta cần khởi động máy chủ cơ sở dữ liệu bằng cách chạy lệnh sau

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo systemctl start mariadb
Bây giờ chúng ta cần cấu hình MariaDB để khởi động tự động bất cứ khi nào hệ điều hành khởi động. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách chạy lệnh sau.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo systemctl enable mariadb
Nếu chúng ta cần dừng máy chủ, chúng ta có thể thực hiện việc này bằng cách chạy lệnh sau.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo systemctl stop mariadb
Bạn cũng có thể kiểm tra xem dịch vụ đang chạy. Bạn chạy lệnh sau.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo systemctl status mariadb
Nếu mọi thứ được thiết lập chính xác, bạn sẽ thấy kết quả tương tự như bên dưới.


Bước 4: Cài đặt PHP

Bây giờ chúng ta đã cài đặt Apache và MariaDB, chúng ta sẽ cần cài đặt PHP. Trong phát triển web, PHP là một ngôn ngữ kịch bản được sử dụng rộng rãi, chủ yếu được sử dụng để tạo kịch bản phía máy chủ, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để thực hiện các sửa đổi đối với giao diện người dùng của một trang web.

Chúng ta sẽ cài đặt PHP và một số mô-đun bổ sung theo yêu cầu của OpenEMR.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt-get install php
Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt-get install php libapache2-mod-php php-mysql php-mbstring php-xml
Khi quá trình cài đặt này đã hoàn tất, chúng ta cần khởi động lại Apache để nó có thể tải trong các mô-đun PHP mới.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo systemctl restart apache2
Để kiểm tra cài đặt PHP, mình sẽ tạo một tập tin có tên là info.php và đặt nó trong thư mục gốc của tài liệu.

Mã nguồn [Chọn]
$ echo "<?php phpinfo(); ?>" | sudo tee /var/www/html/info.php
Bây giờ, nếu bạn trỏ trình duyệt của mình đến Địa chỉ IP của máy chủ, bạn sẽ thấy một trang thông tin PHP.


Bước 5: Tạo cơ sở dữ liệu cho OpenEMR

Trong bước này, mình sẽ tạo cơ sở dữ liệu và tài khoản người dùng cho OpenEMR.

Đầu tiên, mình sẽ đăng nhập vào MariaDB với tư cách là người dùng root.

Mã nguồn [Chọn]
$ mysql -u root -p
Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu root. Nhập mật khẩu và nhấn Enter. Sau khi đăng nhập vào MariaDB shell, bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu cho OpenEMR bằng cách chạy lệnh sau.

Mã nguồn [Chọn]
mysql> CREATE DATABASE openemr;
Thao tác này sẽ tạo một cơ sở dữ liệu mới có tên là openemr. Bây giờ mình sẽ tạo một người dùng cho cơ sở dữ liệu này.

Mã nguồn [Chọn]
mysql> CREATE USER 'openemr-user'@'localhost' IDENTIFIED BY '<$trongp@ss>';
Thao tác này sẽ tạo người dùng và mật khẩu cho OpenEMR để đăng nhập. Thay thế $trongp@ss bằng một mật khẩu an toàn.

Bây giờ chúng ta cần cấp tất cả các quyền cho người dùng openemr trên cơ sở dữ liệu openemr mà chúng ta vừa tạo.

Mã nguồn [Chọn]
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON openemr.* TO 'openemr-user'@'localhost';
Bây giờ chúng ta cần chạy lệnh FLUSH PRIVILEGES để bảng quyền được cập nhật.

Mã nguồn [Chọn]
$ FLUSH PRIVILEGES;
Thoát khỏi MariaDB shell bằng cách gõ lệnh sau.

Mã nguồn [Chọn]
mysql> exit;
Bước 6: Tải xuống OpenEMR

Bây giờ chúng ta sẽ tải xuống, giải nén tập tin zip đã tải xuống và di chuyển tập tin đã giải nén vào thư mục gốc của web.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt install wget
Mã nguồn [Chọn]
$ wget https://downloads.sourceforge.net/project/openemr/OpenEMR%20Current/5.0.2.1/openemr-5.0.2.tar.gz
Mã nguồn [Chọn]
$ tar xvzf openemr*.tar.gz
Mã nguồn [Chọn]
$ mv openemr-5.0.2 /var/www/html/openemr5
Sau khi hoàn tất việc này, mình muốn thay đổi quyền sở hữu của tất cả các tập tin trong thư mục OpenEMR thành www-data. Chúng ta cũng cần thay đổi quyền của tập tin sqlconf.php trong thư mục OpenEMR.

Mã nguồn [Chọn]
$ chown -R www-data:www-data /var/www/html/openemr
Mã nguồn [Chọn]
$ chmod 666 /var/www/html/openemr/sites/default/sqlconf.php
Bước 7: Cài đặt OpenEMR

Bây giờ tất cả những gì còn lại phải làm là chạy trình cài đặt. Bạn cần mở trình duyệt web của mình và điều hướng đến Địa chỉ IP của máy chủ, theo sau là /openemr.

Mã nguồn [Chọn]
http://SERVER_IP/openemr
Bạn sẽ được đưa đến màn hình Pre Install – Checking File and Directory Permissions.
Nhấp vào nút Proceed to Step 1Bây giờ bạn sẽ được đưa đến màn hình Step 1 – Select Database Setup. Nhấp vào nút radio I have already created the database và nhấp vào Proceed to Step 2 để tiếp tục.

Trong màn hình Step 2 – Database and OpenEMR Initial User Setup Details, chúng ta cần cung cấp tên người dùng và mật khẩu, tên cơ sở dữ liệu và máy chủ, cổng cơ sở dữ liệu và loại cơ sở dữ liệu, như hình dưới đây.


Chọn hộp kiểm Enable 2FA nếu bạn muốn bật xác thực hai yếu tố cho người dùng này.

Sau khi bạn điền vào tất cả các chi tiết, hãy nhấp vào nút DB and User


Chờ tải trang tiếp theo. Xin hãy kiên nhẫn. Trang này sẽ kiểm tra xem người dùng và cơ sở dữ liệu đã được tạo thành công hay chưa. Khi trang được tải đầy đủ, hãy nhấp vào nút Proceed to Step 4


Bạn sẽ được đưa màn hình Step 4 – Creating and Configuring Access Control List. Giữ nguyên giá trị mặc định và nhấp vào nút Proceed to Step 6


Bạn sẽ được đưa đến màn hình Step 5 – Configure PHP. Trang này cho bạn biết cách thiết lập Máy chủ Web Apache cho OpenEMR.

Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cấu hình Máy chủ Web Apache cho OpenEMR. Quay trở lại cửa sổ dòng lệnh Terminal của bạn và sử dụng trình soạn thảo văn bản yêu thích của bạn, tạo một tập tin cấu hình mới có tên openemr.conf trong thư mục apache.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/openemr.conf
Bây giờ, điền tập tin với các dòng sau. Hãy nhớ lưu và thoát khỏi tập tin khi bạn hoàn tất.

Mã nguồn [Chọn]
<Directory "/var/www/html/openemr">
AllowOverride FileInfo
Require all granted
</Directory>

<Directory "/var/www/html/openemr/sites">
AllowOverride None
</Directory>

<Directory "/var/www/html/openemr/sites/*/documents">
Require all denied
</Directory>

Tiếp theo, chạy lệnh sau để khởi động lại dịch vụ Apache.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo systemctl restart apache2
Khi bạn đã thực hiện tất cả các bước trên, hãy quay lại trình duyệt của bạn và nhấp vào nút Proceed to Step 6


Trên trang tiếp theo, nhấp vào nút Proceed to Select a Theme. Khi bạn chọn xong một giao diện cho OpenEMR của mình, hãy nhấp vào Proceed to Final StepCuối cùng, một trang xác nhận xuất hiện, hiển thị tất cả các chi tiết liên quan đến cài đặt OpenEMR của bạn. Nhấp vào Click here to start using OpenEMR ở dưới cùng bên trái.


Bạn sẽ được đưa đến trang đăng nhập. Cung cấp mật khẩu tên người dùng của bạn và nhấp vào Login


Sau khi xác thực thành công, bạn sẽ được đưa đến bảng điều khiển OpenEMR.


Cài đặt OpenEMR bây giờ sẽ hoàn tất.

Trong hướng dẫn này, bạn đã cài đặt và cấu hình thành công OpenEMR trên máy chủ ubuntu 20,04 của mình.
Để biết thêm thông tin về cách sử dụng OpenEMR, vui lòng truy cập trang tài liệu chính thức của nhà phát triển.

Similar topics (5)