(20014)Internal error (specific information not available): AH00058: Error retri

Tác giả NetworkEngineer, Tháng chín 11, 2019, 05:16:47 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Mã nguồn [Chọn]
[root@vietnetwork.vn logs]# /usr/local/apache/bin/apachectl start
(20014)Internal error (specific information not available): AH00058: Error retrieving pid file logs/httpd.pid
AH00059: Remove it before continuing if it is corrupted.

Khi gặp lỗi này thì các bạn chỉ cần xóa đi tập tin httpd.pid trong thư mục logs của Apache vì nó bị lỗi.

Sau khi xóa xong thì khởi động lại Apache.