VietNetwork.Vn

 


Tác giả Chủ đề: Đếm số kết nối đến MySql server (Count number of Connection to MySQL)  (Đã xem 1118 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

server360

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 3162
  • Số Lần: +72/-0
Đếm số kết nối đến MySql server

Cách 1:
Tùy theo version của MySql. Chạy lệnh sau

mysql -u root -p -e"show processlist;"|awk '{print $3}'|awk -F":" '{print $1}'|sort|uniq -c

Kết quả như sau:

      1 Host
     11 localhost


Cách 2:

Để xem chi tiết hơn thì bạn vào DB information_schema rồi truy vấn bảng PROCESSLIST sẽ thấy rõ ràng hơn :D

Login vào MySql

mysql -u root -p

Vào DB information_schema
use information_schema;

Truy vấn bảng PROCESSLIST
SELECT * FROM information_schema.PROCESSLIST;

Kết quả như sau:

mysql> SELECT * FROM information_schema.PROCESSLIST;
+-------+-----------+-----------+--------------------+---------+------+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| ID    | USER      | HOST      | DB                 | COMMAND | TIME | STATE        | INFO                                                                                                                                         |
+-------+-----------+-----------+--------------------+---------+------+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 10995 | tintuclhl | localhost | tintuc             | Sleep   |    2 |              | NULL                                                                                                                                         |
| 10993 | tintuclhl | localhost | tintuc             | Sleep   |    1 |              | NULL                                                                                                                                         |
| 10992 | tintuclhl | localhost | tintuc             | Query   |    2 | Sending data | SELECT * FROM nh_news WHERE news_tag like '%edin dzeko%' LIMIT 0, 20                                                                         |
| 10990 | tintuclhl | localhost | tintuc             | Sleep   |    4 |              | NULL                                                                                                                                         |
| 10985 | tintuclhl | localhost | tintuc             | Sleep   |    2 |              | NULL                                                                                                                                         |
| 10981 | tintuclhl | localhost | tintuc             | Query   |    1 | Sending data | SELECT * FROM nh_news WHERE (news_patch='89649' OR news_id='89649' OR news_name='89649' ) AND news_deleted = 0 ORDER BY news_id DESC LIMIT 1 |
| 10526 | tintuclhl | localhost | tintuc             | Query   |    1 | Sending data | SELECT * FROM nh_news WHERE (news_patch='73008' OR news_id='73008' OR news_name='73008' ) AND news_deleted = 0 ORDER BY news_id DESC LIMIT 1 |
|   484 | root      | localhost | information_schema | Query   |    0 | executing    | SELECT * FROM information_schema.PROCESSLIST                                                                                                 |
+-------+-----------+-----------+--------------------+---------+------+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
8 rows in set (0.00 sec)

mysql>


 @so1 @so1 @so1

-->

 

Copyright © VietNetwork.Vn