Tác giả Chủ đề: Cấu hình MySQL Replication với mô hình master - slave  (Đã xem 1363 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

CCNACCNP

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 3375
  • Số Lần: +72/-0
Cấu hình MySQL Replication với mô hình master - slave
« vào: Tháng Mười Một 21, 2013, 10:30:15 AM »
MySQL Replication với mô hình  master - slave

1 số thông tin trong bài này :

master.kenhgiaiphap.vn : 192.168.11.132

slave.kenhgiaiphap.vn:192.168.11.133

Cài Mysql trên 2 server

#  yum install mysql mysql-server –y

Thiết lập password cho user root trong mysql  trên 2 server

# /usr/bin/mysqladmin -u root password ‘123456’

Cấu hình trên Master

Thêm 2 dòng sau vào file /etc/my.cnf

server-id=1
log-bin=/var/lib/mysql/mysql-bin

- Tạo user để slave dùng user này kết nối vào server replicate dữ liệu :

mysql> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'replication'@'192.168.11.132' IDENTIFIED BY '123456';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

=> User : replication , Pass : 123456 . Chú ý phần IP là IP của slave.

- Restart lại mysql để đọc lại thông tin cấu hình mới trong /etc/my.cnf


/etc/init.d/mysqld restart

- Kiểm tra status của master server :

# mysql> show master status;

mysql> show master status;
    +------------------+----------+--------------+------------------+
    | File                           | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
    +------------------+----------+--------------+------------------+
    | mysql-bin.000001 |       98      |              |                  |
    +------------------+----------+--------------+------------------+
    1 row in set (0.00 sec)

=> Để ý phần "File" và "Position" , giá trị của chúng sẽ được dùng ở bước khai báo thông tin master server bên slave server .

Cấu hình bên Slave

Thêm dòng sau vào file /etc/my.cnf d

server-id=2

- Khai báo thông tin của master server để slave có thể kết nối :


mysql> change master to  master_host='192.168.11.132', master_user='replication', master_password='123456', master_log_file='mysql-bin.000001', master_log_pos=98;

 Start slave

mysql> start slave;

Đến đây bạn đã cấu hình hoàn tất mô hình replication master - slave.

Kiểm tra hoạt động :

Tạo database kenhgiaiphap trên master server :

mysql> create database kenhgiaiphap;

    Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> show databases;

+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| kenhgiaiphap       |
| mysql              |
+--------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

Kiểm tra trên slave server , thấy database đã được replicate :

mysql> show databases ;

+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| kenhgiaiphap       |
| mysql              |
+--------------------+
3 rows in set (0.00 sec)


 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
1 Trả lời
1785 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 01, 2012, 12:44:40 PM
gửi bởi CCNACCNP
0 Trả lời
501 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 17, 2013, 09:29:06 AM
gửi bởi vnnetwork
0 Trả lời
639 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 31, 2015, 09:52:12 AM
gửi bởi CCNACCNP
0 Trả lời
280 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 31, 2018, 10:53:18 AM
gửi bởi CCNACCNP
2 Trả lời
587 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 14, 2018, 12:28:53 PM
gửi bởi CCNACCNP