VietNetwork.Vn

 


Tác giả Chủ đề: Hướng dẫn cài đặt diễn đàn PHPBB trên Windows  (Đã xem 1188 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

server360

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Bài viết: 3222
 • Số Lần: +72/-0
Hướng dẫn cài đặt diễn đàn PHPBB trên Windows
« vào: Tháng Năm 21, 2017, 09:23:06 PM »
PHPBB (PHP Bulletin Board) là gói phần mềm dùng để xây dựng các ứng dụng diễn đàn, được viết bằng ngôn ngữ PHP có sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL. Hiện PHPBB được khá nhiều website sử dụng. Quản Trị Mạng xin được hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm diễn đàn PHPBB trên Windows
Trước tiên cần download các phần mềm: MySQL, Apache Httpd, PHP, PHPBB.
Thứ tự cài đặt:
Cài đặt phần mềm MySQL:
Chạy phần mềm và chọn Next height=395
Chạy phần mềm và chọn Next
Chọn loại cài đặt, để mặc định và chọn Next height=396
Chọn loại cài đặt, để mặc định và chọn Next
Chọn Install để cài đặt chương trình height=406
Chọn Install để cài đặt chương trình
Phần này là tạo tài khoản trên website của MySQL, chọn Skip Sign-Up để bỏ qua và chọn Next. height=404
Phần này là tạo tài khoản trên website của MySQL, chọn Skip Sign-Up để bỏ qua và chọn Next.
Chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt và bắt đầu cấu hình MySQL. height=398
Chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt và bắt đầu cấu hình MySQL.
Chọn Next. height=397
Chọn Next.
Chọn loại cấu hình, chọn Standard Configuration, và chọn Next height=406
Chọn loại cấu hình, chọn Standard Configuration, và chọn Next
Chọn như trong hình. Mục Service Name có thể đặt tên tùy ý, và chọn Next height=403
Chọn như trong hình. Mục Service Name có thể đặt tên tùy ý, và chọn Next
Đặt password cho tài khoản quản trị MySQL và chọn như hình dưới, và chọn Next height=395
Đặt password cho tài khoản quản trị MySQL và chọn như hình dưới, và chọn Next
Chọn Execute để thực thi việc cấu hình. height=394
Chọn Execute để thực thi việc cấu hình.

Cài đặt phần mềm webserver Apache Httpd Chạy phần mềm và chọn Next height=392
Chạy phần mềm và chọn Next
Chọn như hình và chọn Next height=391
Chọn như hình và chọn Next
Chọn Next height=398
Chọn Next
Mục Network Domain, Sever Name: nhập vào Domain Name và FQDN. Mục Administrator's Email Address: nhập vào email của người sẽ chịu trách nhiệm của webserver. height=397
Mục Network Domain, Sever Name: nhập vào Domain Name và FQDN. Mục Administrator's Email Address: nhập vào email của người sẽ chịu trách nhiệm của webserver.
Chọn lọai cài đặt, để mặc định và chọn Next height=395
Chọn lọai cài đặt, để mặc định và chọn Next
Chọn đường dẫn chứa thư mục cài đặt, để mặc định và chọn Next height=391
Chọn đường dẫn chứa thư mục cài đặt, để mặc định và chọn Next
Chọn Install để bắt đầu quá trình cài đặt height=404
Chọn Install để bắt đầu quá trình cài đặt
Chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt height=398
Chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt
Sau khi cài đặt PHPBB trên Windows cần cấu hình vài thông số. Tìm đến tập tin cấu hình của Apache Httpd là httpd.conf và chỉnh sửa 3 thông số sau.
Tìm đến những dòng "LoadModule" và thêm vào: LoadModule php5_module "Ổđĩa:\\đường_dẫn_đến_thư_mục_php5\php5apache2.dll" height=403
Tìm đến những dòng "LoadModule" và thêm vào: LoadModule php5_module "Ổđĩa:\\đường_dẫn_đến_thư_mục_php5\php5apache2.dll"
Tìm đến những dòng "AddType" và thêm vào: AddType application/x-httpd-php.php height=406
Tìm đến những dòng "AddType" và thêm vào: AddType application/x-httpd-php.php
Tìm đến dòng "DirectoryIndex" và thêm vào: index.php height=396
Tìm đến dòng "DirectoryIndex" và thêm vào: index.php
Cấu hình phần mềm PHPBB: Cấu hình: Nhập vào thanh address của trình duyệt: [url=http://localhost
Nhập vào thanh address của trình duyệt: You are not allowed to view links. Register or Login hoặc IP của máy tính đang sử dụng, sẽ xuất hiện 1 giao diện
 Đây là các mục cấu hình cơ bản: Basic Configuration:
 
 • Default board language: chọn English.
 • Database Type: chọn version của CSDL đã cài đặt trên hệ thống.
 • Choose your installation method: chọn Install.
Database Configuration:
 
 • Database Server Hostname/DSN: tên server CSDL là localhost nếu cài trên localhost. Nếu server _CSDL và Server Forum khác nhau bạn phải khai báo đường dẫn tuyệt đối trong mục này, ví dụ: You are not allowed to view links. Register or Login .
 • Your Database Name: tên của CSDL (CSDL đã tạo ở phần cài đặt ở trên).
 • Database Username: tên đã khai báo khi cài MySQL trên Localhost hay tên được phép truy xuất vào CSDL.
 • Database password: mật khẩu của tài khoản được phép truy xuất vào CSDL.
 • Prefix for tables in database: phần tên đầu (tiền tố) của các Bảng trong CSDL, mặc định là phpbb_ , có thể thay đổi tên gì cũng được.
Admin Configuration:
 
 • Admin Email Address: địa chỉ email của người quản trị forum.
 • Domain Name: localhost nếu cài trên localhost hay địa chỉ tuyệt đối nếu cài trên mạng, ví dụ: You are not allowed to view links. Register or Login
 • Server Port: 80
 • Script Path: đường dẫn tương đối giữa tên Domain và thư mục cài đặt Forum, ví dụ bạn cài Forum vào thư mục forum trên localhost thì khai báo là /forum/
 • Admin Username: tên truy cập của người quản trị forum
 • Admin Password: mật khẩu của người quản trị forum
Cuối cùng click chọn Start install
Tiếp theo sẽ xuất hiện 1 giao diện đề nghị người dùng download về tập tin config.php và đem tập tin config.php đó vào nơi đặt thư mục phpBB2. Sau đó người dùng hãy xóa 2 thư mục install và contrib (nằm trong thư mục PHPBB2).
Giờ đây người dùng đã có thể vào forum để sử dụng, chỉnh sửa tùy ý bằng cách nhập You are not allowed to view links. Register or Login hoặc IP vào thanh Address trên trình duyệt.
Để vào panel cấu hình PHPBB, chọn Go to Administration Panel như hình height=277
Để vào panel cấu hình PHPBB, chọn Go to Administration Panel như hình
Nhập vào username và password của tài khoản có quyền quản trị height=194
Nhập vào username và password của tài khoản có quyền quản trị
Đây là giao diện chính của panel cấu hình PHPBB height=223
Đây là giao diện chính của panel cấu hình PHPBB
Để cấu hình ngôn ngữ là tiếng Việt cho dễ dùng height=204
Để cấu hình ngôn ngữ là tiếng Việt cho dễ dùng, đầu tiên người dùng download về gói lang_vietnamese và đặt vào thư mục phpbb/language/ .Tiếp theo vào panel cấu hình, chọn mục Configuration bên trái, chọn Default Language và chọn Vietnamese như hình dưới đây
Cuộn cửa sổ xuống dưới cùng và chọn Submit để hoàn tất height=157
Cuộn cửa sổ xuống dưới cùng và chọn Submit để hoàn tất
Sau bước này người dùng cần vào thư mục PHPBB2 trên hệ thống, vào tiếp thư mục language/language_english và đổi đuôi tập tin lang_main.php, ví dụ: đổi thành lang_main.php.txt. Làm như vậy để khi vào panel cấu hình của PHPBB, ngôn ngữ sẽ hoàn toàn là tiếng Việt
 Quản trị: Quản lý diễn đàn: Tiếp theo là tạo phân loại. Chọn mục Quản Lý - nhập vào tên của phân loại (tùy ý) và chọn Tạo một phân loại... như hình dưới.
Và đây là 1 phân loại vừa được tạo: Thông tin diễn đàn height=122
Và đây là 1 phân loại vừa được tạo: Thông tin diễn đàn height=183
Và đây là 1 phân loại vừa được tạo: Thông tin diễn đàn
Tiếp theo là tạo diễn đàn cho phân loại height=183
Tiếp theo là tạo diễn đàn cho phân loại. Chọn mục Quản Lý - nhập vào tên cho diễn đàn (tùy ý) và chọn Tạo một diễn đàn mới
Nhập vào mô tả (tùy ý) và chọn phân loại  mà người dùng muốn đặt diễn đàn này vào, chọn Tạo một diễn đàn mới height=174
Nhập vào mô tả (tùy ý) và chọn phân loại mà người dùng muốn đặt diễn đàn này vào, chọn Tạo một diễn đàn mới.
Đây là diễn đàn Góp ý vừa được tạo trong phân loại Thông tin diễn đàn height=183
Đây là diễn đàn Góp ý vừa được tạo trong phân loại Thông tin diễn đàn
Đây là diễn đàn Góp ý vừa được tạo trong phân loại Thông tin diễn đàn height=209
Đây là diễn đàn Góp ý vừa được tạo trong phân loại Thông tin diễn đàn
Chọn mục Xét quyền - chọn diễn đàn cần xét quyền và chọn Tìm diễn đàn height=180
Chọn mục Xét quyền - chọn diễn đàn cần xét quyền và chọn Tìm diễn đàn
Chọn Mã mở rộng height=180
Chọn Mã mở rộng
Ở đây có các mục về quyền Đọc, Xem, Gửi bài.... và cho phép gán quyền đến các mục đó height=150
Ở đây có các mục về quyền Đọc, Xem, Gửi bài.... và cho phép gán quyền đến các mục đó, ví dụ như: phải đăng ký mới được xem bài hoặc gửi bài... Ví dụ ở đây là chỉ cho phép Xem các bài trong diễn đàn đối với những người dùng đã đăng ký (chọn Đăng ký). Chọn vào Chấp nhận
Ở phần này là điều chỉnh để khóa hay không khóa diễn đàn height=179
Ở phần này là điều chỉnh để khóa hay không khóa diễn đàn
Ở mục Trạng thái diễn đàn chọn Khóa (khóa diễn đàn), chọn Mở khóa (không khóa diễn đàn), và chọn Cập nhật height=187
Ở mục Trạng thái diễn đàn chọn Khóa (khóa diễn đàn), chọn Mở khóa (không khóa diễn đàn), và chọn Cập nhật
Minh họa dưới đây là diễn đàn bị khóa height=282
Minh họa dưới đây là diễn đàn bị khóa
Diễn đàn đang bị khoá height=157
Diễn đàn đang bị khoá
 Quản lý nhóm: Ở phần này, người dùng có thể tạo ra các nhóm để cùng điều hành diễn đàn với mình.
Chọn mục Quản Lý (bên trái) - chọn Tạo một nhóm mới. height=165
Chọn mục Quản Lý (bên trái) - chọn Tạo một nhóm mới.
Nhập vào Tên nhóm và phần Mô tả nhóm, chọn người điều hành của nhóm và chọn Chấp nhận height=145
Nhập vào Tên nhóm và phần Mô tả nhóm, chọn người điều hành của nhóm và chọn Chấp nhận
Bây giờ, ta sẽ xét quyền điều hành diễn đàn bất kỳ cho nhóm. Chọn mục Xét quyền - chọn nhóm - chọn Tìm nhóm height=145
Bây giờ, ta sẽ xét quyền điều hành diễn đàn bất kỳ cho nhóm. Chọn mục Xét quyền - chọn nhóm - chọn Tìm nhóm
Chọn mục Mã mở rộng height=202
Chọn mục Mã mở rộng
Chọn diễn đàn và chọn Là người điều hành để gán quyền điều hành cho diễn đàn đó height=202
Chọn diễn đàn và chọn Là người điều hành để gán quyền điều hành cho diễn đàn đó
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 21, 2017, 09:26:02 PM gửi bởi server360 »


khanh2511

 • Newbie
 • *
 • Bài viết: 17
 • Số Lần: +0/-0
Re: Hướng dẫn cài đặt diễn đàn PHPBB trên Windows
« Trả lời #1 vào: Tháng Mười Một 14, 2017, 07:41:54 AM »
thông tin cần thiết cho nhiều người

Catana6155

 • Newbie
 • *
 • Bài viết: 4
 • Số Lần: +0/-0
Re: Hướng dẫn cài đặt diễn đàn PHPBB trên Windows
« Trả lời #2 vào: Tháng Mười Một 29, 2018, 10:51:07 PM »
Awesome...
 ---
You are not allowed to view links. Register or Login - You are not allowed to view links. Register or Login - You are not allowed to view links. Register or Login


 

Copyright © VietNetwork.Vn