VIETNETWORK.VN CỘNG ĐỒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM

THÔNG BÁO & GÓP Ý

[1] Thông Báo

[2] Góp Ý

[3] Hỏi & Đáp

WEB SERVER (MÁY CHỦ WEB)

[4] IIS

[5] Apache

[6] Apache Tomcat

[7] LAMPP

[8] Nginx

WEB APPLICATION (ỨNG DỤNG WEB)

[9] ASP

[-] ASP.Net

[-] PHP

[-] Java

[-] HTML5

WEB RESOURCE (TÀI NGUYÊN WEB)

[-] Joomla

[-] WordPress

[-] VBB

[-] XCACHE

[-] myBB

[-] Oracle Primavera

DATABASE SERVER (MÁY CHỦ CƠ SỞ DỮ LIỆU)

[-] MS SQL

[-] MySQL

[-] Oracle

[-] SQLite

MAIL SERVER (MÁY CHỦ THƯ ĐIỆN TỬ)

[-] Exim

[-] MDaemon

[-] IceWarp Merak

[-] Squirrelmail

[-] MailEnable

[-] Exchange

[-] Axigen

[-] Zimbra

FTP SERVER (MÁY CHỦ TRUYỀN DẪN TẬP TIN)

[-] Microsoft FTP

[-] PROFTP

[-] VSFTPD

[-] Serv-U

[-] FileZilla

DNS SERVER (MÁY CHỦ PHẦN GIẢI TÊN MIỀN)

[-] Microsoft DNS

[-] BIND Unix Linux

DHCP SERVER (MÁY CHỦ CẤP PHÁT IP ĐỘNG)

[-] Windows DHCP

[-] Linux DHCP

WEB HOSTING CONTROL PANEL (BẢNG ĐIỀU KHIỂN LƯU TRỮ WEB)

[-] cPanel & WHM

[-] Helm

[-] Direct Admin

[-] Kloxo (LxAdmin)

[-] Plesk

OPERATING SYSTEM (HỆ ĐIỀU HÀNH)

[-] Windows Server 2019

[-] Windows Server 2016

[-] Windows Server 2012

[-] Windows Server 2008

[-] Windows Server 2003

[-] Windows 10

[-] Windows 9

[-] Windows 8

[-] Windows 7

[-] Windows Vista

[-] Windows XP

[-] Linux

[-] Ubuntu

[-] IBM AIX

VIRTUALIZATION TECHNOLOGY - VIRTUAL PRIVATE SERVER (CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ)

[-] Hyper-V

[-] HyperVM

[-] VMWare

[-] Virtual Server 2005

[-] Parallels Virtuozzo

[-] VirtualBox

NETWORK INFRASTRUCTURE (HẠ TẦNG MẠNG)

[-] Basic Networks

[-] VPN

[-] Cisco

[-] Juniper

[-] Meraki

[-] Sophos

[-] Palo Alto

[-] ASA

[-] Fortinet

[-] Splunk

FIREWALL (TƯỜNG LỬA)

[-] APF

[-] IPTables

[-] ISA

[-] CSF

[-] pfSense

SECURITY (BẢO MẬT)

[-] DDos

[-] Hacker

[-] Virus Trojan Backdoor

[-] SSL

DATA STORAGE (LƯU TRỮ DỮ LIỆU)

[-] RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks)

[-] DAS (Direct Attached Storage)

[-] NAS (Network Attached Storage)

[-] SAN (Storage Area Network)

[-] Dell EMC

[-] HPE 3PAR

[-] IBM Storwize

[-] Supermicro

DATA BACKUP & DATA PROTECTION SOLUTION (GIẢI PHÁP SAO LƯU & PHỤC HỒI DỮ LIỆU)

[-] Storegrid

[-] Veeam

[-] IBM Spectrum Tivoli

[-] NAS Synology

DATA CENTER (TRUNG TÂM DỮ LIỆU)

[-] Cooler

[-] Generator

[-] Solution

CLOUD COMPUTING (ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY)

[-] Public Cloud

[-] Private Cloud

[-] Microsoft Windows Azure

[-] Amazon Web Services (AWS EC2)

COMPUTER TIPS AND TRICKS (THỦ THUẬT MÁY TÍNH)

[-] Yahoo

[-] Blog

[-] Outlook

[-] Facebook

[-] MacBook

MAKE MONEY ONLINE (KIẾM TIỀN TRỰC TUYẾN)

[-] Youtube

[-] Adsense

[-] Affiliate

[-] Kiến Thức Chung

RAO VẶT

[-] Domain Name, Web Shared Hosting

[-] Thiết Kế Web, SEO, Marketing

[-] Dịch Vụ SSL Secure Sockets Layer

[-] Server, VPS, Dedicated Server, Cloud

[-] Phần Cứng, Linh Kiện Server

[-] Phần Cứng, Linh Kiện Máy Tính, LapTop

[-] Các Thiệt Bị Mạng Router, Switch

[-] Các Thiết Bị Không Dây (Wireless)

[-] Camera An Ninh

[-] Điện Thoại Và Phụ Kiện

[-] Dự Án Bất Động Sản

[-] Các Dịch Vụ Cho Thuê, Bán

[-] Các Dịch Vụ Khác

Lựa chọn khác

Đăng nhậ­p vào

[ Phiên bản đầy đủ ]