Tác giả Chủ đề: Hướng dẫn cài đặt lưu trữ storage HPE 3PAR StoreServ 8000  (Đã xem 1004 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

CCNACCNP

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Bài viết: 3372
 • Số Lần: +72/-0
Hướng dẫn cài đặt lưu trữ storage HPE 3PAR StoreServ 8000
« vào: Tháng Tư 08, 2018, 04:46:21 PM »
I. Chuẩn bị
A. Checklist
Cắm nguồn, dây mạng, dây tín hiệu, PDU, Network, Storage, SP, bật điện kiểm tra toàn bộ. Bật 3Par Storage và SP khoảng 10 phút trc khi cài đặt
Bảng tham số kỹ thuật cần hoàn thiện trước khi cài HPE 3Par 8000 Storserv
3PAR StoreServ Storage serial number
The 3PAR StoreServ Storage system serial number can be obtained from the following locations:
• At the rear of the system, next to the power switch for the controller node
enclosure PCM
• In the product documentation provided with your system Ví dụ (điền mẫu)
4C16474971
SP Host Name
NOTE: During the SP setup process, the 3PAR StoreServ Storage must be powered on, connected to the same network subnet as the SP, and non-initialized to allow the SP to verify the 3PAR StoreServ Storage serial number. Legacy 3PAR StoreServ Storage systems used 7-digit serial numbers for configuration. The 3PAR StoreServ 8000 Storage no longer has a 7-digit serial number, but uses instead a 10-character serial number for configuration. This requires up-to-date versions of HPE 3PAR SP and VSP software and of HPE 3PAR SmartStart. ServiceProcessor1
Static IP address (IPv4 only) 192.168.1.10
Subnet mask 255.255.255.0
Gateway IP address 192.168.1.1
DNS settings: (CAUTION: Do not enable DNS settings while you are initializing the system software; the system will fail. You may need DNS settings later if you want to verify remote support connectivity. To configure DNS settings manually after you have completed software initialization
• Domain name
• DNS servers Setting sau
Maximum supported speed and duplex setting:
• Autonegotiate (During moment of birth (MOB), use the AUTO setting unless your network requires a different speed configuration. Press Enter to accept the default network speed, or enter the specific network speed and then press Enter.)
• Custom duplex (half or full) and Custom speed (10, 100, or 1000 MB/s) Chọn mặc định ấn Enter
Proxy server settings for Remote Support (if applicable):
• Protocol
• Address and port
• Authentication information (optional) Ko cần Proxy
System Support Information:
• Installation site information
• Customer information Thông tin của KH nhập vào
Date and time:
Enter manually
• Use Network Time Protocol (NTP) server information
• Time Zone Chọn ngày tháng nhập vào
New password to assign setupusr (for use with the system setup wizards)
NOTE: All passwords for the setupusr username must be between 7 and 32
characters in length and can consist of alphanumeric characters and the following: special characters: period (.), plus (+), dash (-), equal (=), and forward slash (/). Admin@123
New password to assign 3parcust to access HPE 3PAR Service Processor Onsite Customer Care (SPOCC)
NOTE: All passwords for the 3parcust username must be between 7 and 32 characters in length and can consist of alphanumeric characters and the following special characters: period (.), plus (+), dash (-), equal (=), and forward slash (/). Admin@123
3PAR StoreServ Storage serial number
The 3PAR StoreServ Storage system serial number can be obtained from the following:
• Located at the rear of the system next to the power switch for the controller node enclosure PCM
• Located in the product documentation provided with your system 4C16474971
3PAR StoreServ Storage system name 3Par8200N
IP address (IPv4 only) 192.168.1.11
Subnet mask 255.255.255.0
Gateway IP address 192.168.1.1
Date and time:
• Copy from the SP
• Enter manually
• Use Network Time Protocol (NTP) server information
• Time Zone Chọn ngày tháng nhập vào
New password to assign 3paradm (to access the system)
NOTE: Passwords for the 3paradm username can include all printable characters and be between 6-8 characters in length. Admin@123
HPE 3PAR SmartStart
Performing host configurations after using 3PAR SmartStart for installation setup requires an available server to run Microsoft Windows Server 2008 R2, x64 Edition; Windows Server 2012; or Windows 7. Smartart để quản trị, hoặc dùng Web base thì ko cần cài

II. Khởi tạo và thiết lập cấu hình cho Virtual Service Processor (trên ESX hoặc Hyper-V)
A. Cài VSP trên VMware ESX:
Bước 1: Yêu cầu: Đặt thời gian cho đúng ngày giờ, nên qua NTP, hoặc qua ESXi console
Bước 2: Download VMWare ESXi (thường là 5.5) cho máy chủ HP đã được customize cho HP hoặc dùng máy chủ khác thì phải dùng bản customize chuẩn của VMWare.
Download file VSP tại Để xem được liên kết hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập (Để xem được liên kết hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập…) với số SAID Number điền vào để download, đây là số hỗ trợ contract service FBP hoặc HP nắm được số này (ví dụ: SAID Number: 106570351600), tại đây có cả VSP trên ESX và Hyper-V (dạng file OVF đóng gói sẵn thành 1 máy ảo VSP để import vào ESX thành VSP, và file VHD đóng gói sẵn để import vào Hyper-V thành VSP, chỉ dùng 1 trong 2).
Nếu có DVD chứa file VSP trong đó rồi thì ko cần Download nữa.
Bước 3: Tiến hành cài đặt ESXi 5.5 customize lên máy chủ. Cài đặt xong nên đặt IP quản trị cua ESX trùng với lớp IP quản trị SP và StorServ. Thiết lập thời gian chuẩn và đúng
Contact HP nếu gặp vấn đề: msharma@hpe.com msharma@hpe.com, hp.supportsurvey@hpe.com, cers@hpe.com
Bước 4: Bắt đầu triển khai cài đặt và cấu hình VSP trên ESX
1. Insert the HPE 3PAR VSP software DVD.
2. In the VMware vSphere Client window, select File > Deploy OVF template.
3. On the Source page, click Browse to locate the OVF file on the DVD.
4. Select the OVF file, click Open and then click Next.
5. On the OVF Template Details page, verify that the OVF template is selected, and then click Next.
6. On the Name and Location page, create a name for the VSP, and then click Next.
7. On the Storage page, select a storage destination for the virtual machine files, and then click Next.
NOTE: When deploying from the VMware VirtualCenter, specify the host to deploy the VSP from the Host/Cluster page.
8. On the Disk Format page, select Thin Provision, and then click Next.
9. On the Network Mapping page, map the virtual machine to the networks in your inventory, and then click Next.
10. On the Ready to Complete page, do the following steps:
a. Review the deployment settings.
b. Select the Power on after Deployment checkbox. Selecting this option powers on the VSP after the installation is complete.
c. Click Finish.
A Deployment Completed Successfully message should appear after a few minutes.
11. Click Close.
12. On the left navigation pane, verify that the system is on and the green icon is displaying on the new VSP. If necessary, expanding navigation tree to find the deployed VSP.
a. Right-click the VSP in the virtual machine list.
b. Select Open Console.
The VSP is now ready to set up. Continue on to “Establishing Virtual Service Processor IP Address” (page 92).
Bước 5: Thiết lập IP cho VSP
Chọn DHCP nếu có DCHP và muốn dùng DHCP cung cấp IP
To determine a temporary IP address for the VSP:
1. In the VMware vSphere Client window, select the Summary tab and wait 5-10 minutes for
the IP address to appear (in the General section, IP address field).
2. Make a note of this VSP IP address, and then launch 3PAR SmartStart.
3. Continue on to “Service Processor and System Setup” (page 98) to set up the VSP with
3PAR SmartStart over the public network. If you are not using 3PAR SmartStart, see
“Installing HPE 3PAR Storage Software When HPE 3PAR SmartStart is Unavailable” (page
127) to manually launch the setup wizards.
Chọn IP tĩnh nếu dùng Static IP
To set the IP address of the VSP:
1. In the VMware vSphere Client window, select the Console tab, click anywhere on the screen,
and press Enter.
2. Log on as setupusr. Press Enter.
A password is not required to configure the network settings.
3. Enter the SP IP address and press Enter.
4. Enter the Netmask address and press Enter.
5. Enter the default gateway address and press Enter.
6. Enter Y to configure the network and press Enter.
7. Review the configuration confirmation and record the VSP IP address for reference during
subsequent setup procedures with 3PAR SmartStart or the 3PAR Service Processor Setup
Wizard.
8. Press Enter to exit.
9. Press Ctrl-Alt to release the cursor
10. Continue on to “Service Processor and System Setup” (page 98) to set up the VSP with
3PAR SmartStart over the public network. If you are not using 3PAR SmartStart, see
“Installing HPE 3PAR Storage Software When HPE 3PAR SmartStart is Unavailable” (page
127).
NOTE: This network configuration is temporary. If the VSP is rebooted, you will need to
repeat this procedure before continuing to the SP configuration.
B. Cài VSP trên Hyper-V
Bước 1: Importing the HPE 3PAR VSP into Hyper-V
This section describes the prerequisites and procedures for importing the VSP into Hyper-V.
Khuyến cáo! Ko cài cùng VSP và Storage trên cùng 1 máy chủ vì rủi ro sẽ hỏng cả 2 mô hình đã thiết lập (cài VSP trên local disk, ko cài trên SAN)
Yêu cầu: Window 2012, 2012 R2, 2008 R2 (CPU x64, NX bit-compatible CPU, Hardware Data Execution Prevention (DEP) enabled thiết lập trong BIOS (tên gọi các nhà cung cấp có thể khác nhau), 2GB RAM, 256GB HDD)
Bước 2: Bắt đầu cài đặt
Creating Virtual Network Adapters and Binding Them to the Physical Ethernet
Adapters
1. In the Actions pane of the Hyper-V Manager application, click Virtual Network Manager.
2. In the Virtual Network Manager dialog box, click New virtual network, select External,
and then click Add.
3. In the Virtual Network Properties area, enter a name for the virtual network in the Name
field. Then, click to select External and enter the name of the adapter you want to connect
the network to. Make sure that the Allow management operating system to share this
network adapter check box is selected.
4. Click Apply.
Importing the VSP into Hyper-V Using a Virtual Hard Drive Package
1. From the DVD, download the appropriate virtual hard drive package for the service processor
version that you are running.
2. Run the package as administrator.
3. At the prompt, enter the name of the virtual machine that you want to set, and then press
Enter. The import process starts.
NOTE: For versions of the 3PAR Service Processor earlier than 4.3: After the VM is
imported, the script lists the available network switches. At the prompt, enter two switches
from this list that you want to connect to the virtual-machine legacy network adapters.
If the switches that you select are not present on the host Hyper-V machine, you will receive
an error message, and the process will stop.
4. To verify that the VSP has been imported, locate the VSP name in the Virtual Machines
area of the Server Manager dialog box in the Hyper-V Manager application

III. Kết nối với VSP
Nối các dây mạng vào cổng Mgt (bên cạnh cổng Remote Copy RC) của controller1 và controller2 vào LAN Switch, nối VSP vào LAN Switch, nối Laptop vào LAN Switch, ESX Management vào LAN Switch (tất cả 5 cổng này cùng 1 lớp mạng). Ko nối cổng Mgt đứng 1 mình, đó là cổng Serial RJ48
1. At the rear of the system, connect one end of the network cable to the lowest numbered
Ethernet port on the SP. The Ethernet port label might vary with the server, but port 1 is
typically represented by the following:
Figure 82 Port 1 label
2. Connect the other end of the cable to the Ethernet port on the laptop.
3. Configure LAN settings on the laptop:
NOTE: The configuration procedures might vary depending on the version of Microsoft
Windows, Apple Mac, or Linux OS in use.
a. Select Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center, and
click Change adapter settings.
b. Right-click the connection name for the port, and select Properties.
c. In the Properties dialog box, on the Networking tab, double-click Internet Protocol
Version 4 (TCP/IPv4) in the list.
d. In the Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties dialog box, make note of
your current settings.
e. Select Use the following IP address, and enter the following:
IP address: 192.168.0.2
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.0.1
f. Click OK and Close to confirm and activate your changes.
4. In a browser window, enter Để xem được liên kết hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập.
5. Log in with the user ID setupusr. Leave the password box blank.
The Service Processor IP Setup wizard is displayed.
NOTE: The 3PAR Service Processor Setup Wizard might not display correctly when using
Microsoft Internet Explorer 10 with default security settings. If the wizard continues to display
incorrectly, try refreshing the browser page.
6. In the Assign IP Address pane, enter the SP IP address to be used on the customer LAN.
While you are entering an IP address, the IP Address field indicates an error. After you
have entered a valid IP address, the Subnet Mask and Gateway fields are automatically
populated.
You can customize settings for the Subnet Mask and Gateway if required.
7. Select Next, review the Summary screen, and then select Next when you are ready.
The settings are applied.
NOTE: You might see a dialog box indicating the laptop is unable to connect to the SP.
This dialog box remains displayed until the adapter settings have been changed in the SP
and verified. No action is necessary; the dialog box closes within three minutes.
NOTE: If the Service Processor IP Setup wizard fails, see “The Service Processor IP
Setup Wizard Fails or Hangs” (page 131) for resolution.
8. Select Finish when completed.
9. Repeat Step 3 and re-configure the original LAN settings on the laptop.
10. Disconnect the network cable from the laptop, and connect the SP to the customer LAN.
11. Continue on to “Service Processor and System Setup” (page 98) and set up the SP with
3PAR SmartStart over the public network.
If you are not using 3PAR SmartStart, see “Installing HPE 3PAR Storage Software When
HPE 3PAR SmartStart is Unavailable” (page 127)

IV. Khởi tạo và cấu hình VSP
1. Verify that the SP is powered on.
2. Click the Initialize Service Processor link in 2 Initialize Service Processor.
3. Enter the SP IP address and click OK.
4. On the browser window, enter setupusr in the User Name box, and leave the password
box blank.
5. Click OK (nên dùng IE 10)
SP Wizard Step 1 —Welcome
The setup takes about 15 minutes.
1. Obtain the following information:
3PAR StoreServ Storage 10-digit serial number
NOTE: Legacy 3PAR StoreServ Storage systems used 7-digit serial numbers for
configuration. The 3PAR StoreServ 8000 Storage no longer has a 7-digit serial number,
but uses instead a 10-character serial number for configuration.
This requires up-to-date versions of HPE 3PAR SP and VSP software and of 3PAR
SmartStart.
SP network configuration:
◦ The name to be assigned to the SP
◦ IP address (IPv4 only)
◦ Subnet mask and gateway, if you are using custom settings
◦ DNS settings (enable sau)
Remote support:
◦ Proxy server settings (optional)
• Time and region:
◦ The current date and time or NTP server IP addresses, if you plan to use automatic
date/time configuration
◦ Time zone region (for example, America/Los Angeles)
2. Click Next to proceed to the next wizard step
SP Wizard Step 2—Generate SP ID
The Generate SP ID page shows the information that is required to generate the SP ID.
1. Enter the 3PAR StoreServ Storage serial number
2. Verify that the following has been completed for the 3PAR StoreServ Storage:
Powered on
Connected to the same network subnet as the SP
Non-initialized to allow the SP to verify the 3PAR StoreServ Storage serial number
3. Click the Generate SP ID button.
4. After the SP ID is generated, click Next to proceed to the next wizard step.
SP Wizard step 3—Networking
The Configure Service Processor Networking page shows the information that is required to
configure the SP. To complete this section, use the completed installation checklist from
HPE 3PAR StoreServ 8000 Site Planning Manual as reference
SP Wizard Step 4—Remote Support
Remote Support enables Hewlett Packard Enterprise to provide you with the best possible support
for your system, including the following:
• Timely remote service
• Remote online software updates
• Accelerated troubleshooting and issue resolution
Remote Support sends diagnostic information, such as system health statistics, configuration
data, performance data, and system events, to HPE 3PAR Central. These diagnostics are required for Hewlett Packard Enterprise to perform fault detection and analysis on your system that help maximize your storage availability.
Requirements for Setting Firewalls and Ports

Port 22 (SSH)—Used for depositing and executing programmatically driven service scripts
and for collecting an archive of diagnostic data (known as an InSplore).
Port 5781 (Event Monitor)—Used for monitoring system events on the system.
Port 5782 (CLI)—Used for gathering system health information, configuration data, and
performance data.
To enable a proxy server for remote support:
1. Enter proxy server settings, if applicable.
2. If applicable, check the Enable authentication box to enable the setting. Enter the required
credentials.
3. To mask identifying information in all SP log files, select the Make contents of Service
Processor log files anonymous box in the Advanced pane.
When you make the log files anonymous, the Remote Support process replaces object
names in log files (such as TopSecretVirtualVolume) with meaningless sequential
labels (such as VVnnn).
4. Click Next proceed to the next wizard step. The wizard enables Remote Support upon
completion.
SP Wizard Step 5—System Support Information
SP Wizard Step 6—Time and Region
SP Wizard Step 7—Change Passwords
All passwords for the setupusr and 3parcust usernames must be between 7 and 32
characters in length and consist of alphanumeric characters and the following special characters: period (.), plus (+), dash (-), equal (=), and forward slash (/).)
1. Enter a new, secure password for the username setupusr.
You will use this username and password to access the 3PAR Storage System Setup Wizard
and set up your system.
2. Enter a new, secure password for the username for SPOCC (3parcust).
3. Record the password and store away in a safe location.
4. Click Next to proceed to the next wizard step
SP Wizard Step 8—Summary
The Summary page shows all the selected options and this page cannot be modified.
To modify the selected options, click Prev.
To proceed to the next wizard step, click Next.
SP Wizard Step 9—Applying Settings
The Apply Settings page shows the setup process and operation status. The Status column
indicates an operation is in progress with an arrow icon and indicates an operation is complete
with a check mark icon.
1. Verify that the Setup Progress operations have all completed.
2. Click OK to finish the SP setup.
SP Wizard Step 10—Finish
The Finish page describes the status of the SP setup. Click Finish.
The SP setup wizard has been completed

V. Cấu hình tủ đĩa
1. On the 3 Setup storage system page, click the Setup storage system link.
2. Enter the SP IP address. Click OK.
3. On the Windows Security dialog box, enter setupusr in the User Name box and the password previously set during the SP setup.
4. Click OK
Dùng cài đặt theo mẫu
Vào Link Để xem được liên kết hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập (ví dụ ở đây IP của VSP là 192.168.1.10, chỉ dùng cài đặt kiển này khi ko dùng đĩa SmartStart mà dùng Web base) Account 3parcust Admin@123

System Wizard Step 1—Welcome
System Wizard Step 2—Enter Serial Number
System Wizard Step 3—Verify Storage System
System Wizard Step 4—Configure Networking
System Wizard Step 5—Configuring Time

System Wizard Step 6—Change Password (3paradm với pas mới là Admin@123)
System Wizard Step 7—Verify Configuration
System Wizard Step 8—Progress
System Wizard Step 9—Results
Sau đó lại vào Để xem được liên kết hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập login với Account 3paradm Admin@123 để cầu hính tủ đĩa (ko dùng SmartStart vì phải cài ra Window 2012 hoặc 2008R2)


VI. Kết nối 3PAR StorServ vào VSP
Thường thì cài đĩa SmartStart ra rồi nhập các tham số IP, SN, ID của tủ đĩa add vào rồi next 1 lúc sẽ cài xong hệ thống, hoặc ko cài SmartStart thì vào 02 địa chỉ trên để cấu hình Hệ thống 3PAR)
Sau khi cài đặt xong ta chỉ cần kích vào biểu tượng SmartStart để truy cập vào hệ thống hoặc vào IE với VSP Để xem được liên kết hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập hoặc Để xem được liên kết hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập để vào điều khiển (kích vào Administrator Console) login 3parcust Admin@123
A.Vào VSP Để xem được liên kết hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập 3parcust Admin@123


Kích vào Action chọn Add rồi đánh địa chỉ IP của Storage vào 192.168.1.11/24 rồi chọn Connect System, ấn Add

Rồi làm theo các bước sau


B.Vao3Par StorServ: Login vào 3PAR StorServ để cấu hình Pool, RAID, Volume, host

Nạp license cho Storage, vào Để xem được liên kết hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập để lấy license từ tờ hướng dẫn lấy license cho 3Par ở hộp catton đi kèm, phải có Email của HP Passport Portal (thường là email FBP đăng ký của EU mua hàng này)

Lấy license key dạng text


Download License dạng text về rồi vào Storage paste vào rồi apply là OK

Bước 1: Cấu hình Pool

Bước 2: Tạo Virtual Volume


Có thể tạo thêm bản Copy cho Volume nếu muốn bản sao cho Volume này


Add host gán vào Volume nếu đã có host nhận trên 3PAR (muốn host nào gán vào Volume nào thì chọn host đó)-Thường phần này làm sau khi tạo xong Pool, VV. Tạo host có mục riêng bên dưới, tạo Pool, Volume rồi mới đến Host

Bước 3: Tạo Host (nếu tạo host rồi thì thôi bước này): Phải cài Driver cho HBA và Host Explorer (Installing Host Explorer) với Multipath cho Host như sau (để host hiện lên trên 3PAR)
Mở Command Promt trên Window. Dùng lệnh “tpdhostagent list” để xem WWN của HBA trên host. Dùng lệnh “tpdhostagent push” để gán WWN vào 3PAR (This command sends host information to all 3par arrays that are “zoned” to this host)

If you host does not show up. Return to your host and type “tpdhostagent push”

Bước 4: Exporting một Virtual Volume vào host (nếu khi tạo VV đã Add host rồi thì thôi bước này)


Bước 5: Lên hệ điều hành của Host, format Volume đã gắn vào Host để sử dụng

Cài MultiPath và add Multipath vào Tab

Restart lại và format ổ là sử dụng

Chúc các bạn thành công.


khoetn33

 • Newbie
 • *
 • Bài viết: 33
 • Số Lần: +0/-0
Re: Hướng dẫn cài đặt lưu trữ storage HPE 3PAR StoreServ 8000
« Trả lời #1 vào: Tháng Năm 12, 2018, 01:43:31 PM »
UPP để bay cao hơn

xin chúc một ngày mới vui vẻ và thành công ....................................................!!!!!

 xin cảm ơn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

khoahocdoisong80

 • Newbie
 • *
 • Bài viết: 17
 • Số Lần: +0/-0
Re: Hướng dẫn cài đặt lưu trữ storage HPE 3PAR StoreServ 8000
« Trả lời #2 vào: Tháng Năm 12, 2018, 11:08:59 PM »
up tin cho lên top nè, bài rất hay, giúp lại mình lên top với nhé ^^!

huyenngoc.24971

 • Newbie
 • *
 • Bài viết: 22
 • Số Lần: +0/-0
Re: Hướng dẫn cài đặt lưu trữ storage HPE 3PAR StoreServ 8000
« Trả lời #3 vào: Tháng Mười Hai 25, 2018, 03:20:57 PM »
cho hoi xem giá nhiêu


 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
1515 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 07, 2014, 08:31:52 AM
gửi bởi CCNACCNP
1 Trả lời
3140 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 25, 2018, 10:21:22 PM
gửi bởi huyenngoc.24971
0 Trả lời
1061 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 31, 2014, 10:19:46 AM
gửi bởi CCNACCNP
3 Trả lời
3449 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 11, 2017, 10:22:27 AM
gửi bởi linhtruong118
1 Trả lời
463 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 12, 2018, 06:22:42 AM
gửi bởi khoahocdoisong80